Energia geotermalna, a dywersja źródeł energii

Dążąc do dywersji źródeł, każdy kraj musi zadać sobie pytanie z jakiego źródła chce pozyskiwać energię. O energii wietrznej czy solarnej krąży tyle samo mitów co na temat elektrowni jądrowych. Na czym polega pozyskiwanie energii geotermalnej?

Energia cieplna z wnętrza Ziemi

We wnętrzu naszej Planety zachodzą ciągłe reakcje, co sekundę z wnętrza Ziemi wydobywa się energia 31 terawatów. Oddawana jest ona w postaci ciepła. Jądro Ziemi to reaktor jądrowy składający się z uranu i toru oraz lżejszych pierwiastków. Kula o średnicy 8 kilometrów jest źródłem pojedynczych reakcji jądrowych, które są początkiem następnych większych.

Energia cieplna

Energii jaką produkuje Ziemia jest więcej niż potrzebuje ludzkość. Dodatkowy atut to, że jest ona niewyczerpana i nieprzerwanie produkowana. Pozyskanie prądu z energii ziemi odbywa się od 1904 roku, od tego czasu technologia, która jest niezbędna do jej pozyskania staje się coraz bardziej zaawansowana.

Jak powstaje energia elektryczna z energii geotermalnej?

Z odwiertów  wydobywa się wodę pompuje się do zbiorników, następnie ochładza w celu uzyskania pary, która napędza łopaty. Energia mechaniczna z ruchu łopat przetwarzana jest w energię elektryczną za pomocą prądnicy, która zmienia kierunek ładunków. Odwierty to nie jedyne źródło pozyskiwania gorącej wody, gejzery czy szczeliny powstałe w wyniku wybuchów także są wykorzystywane. Elektrownie cieplne w znacznym stopniu przypominają elektrownie konwencjonalne. Schładzana woda jest z powrotem wtłaczana do wnętrza Ziemi, po to by ponownie uzyskać gorącą wodę. Problemem jest zasolenie pobieranej wody, schłodzona pozostawia osad w postaci soli, która nie należy się do spożycia ze względu na zawartość szkodliwych pierwiastków.

Polska energia geotermalna

W Polsce mapa geotermalna pokazuje potencjał jedynie w południowo-zachodniej części kraju, która została już zurbanizowana. Odwierty na głębokość 7000 metrów, to koszt porównywalny do odwiertów naftowych, do tego dochodzi budowa elektrowni, czy elektrociepłowni. Dlatego Polska nie stawia w swoich projektach na rozwój tego typu pozyskiwania energii. Gdyby obliczyć koszty potrzebnej infrastruktury, pozyskanie energii zwróciłoby się po 20 latach, przy założeniu, że cena energii elektrycznej będzie na średnim poziomie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s