Ustawa antywiatrakowa weszła w życie

Mija już pół miesiąca odkąd w życie weszła ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Potocznie akt nazywa się stawą antywiatrakową.

Continue reading Ustawa antywiatrakowa weszła w życie

Advertisements

Opłata za OZE

Od lipca nowa opłata na rachunkach ze energię elektryczną. Po rewolucjach w rachunku dot. opłat za abonament jak i podwyższenia opłaty przejściowej z pewnością nie unikniemy opłaty za OZE. Tak informuje  Urząd Regulacji Energetyki.

Continue reading Opłata za OZE

Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/W13 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i W następstwie uchylająca dyrektywy 2001177/WF oraz 20031301W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%.

Continue reading Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce