Włączenie wiatru do krajowej sieci energetycznej

Energia wiatrowa ma swoje szczególne cechy, z których niektóre stwarzają nowe wyzwania dla operatora systemu. Najbardziej oczywistą różnicą energii wiatrowej jest to, że jej produkcja jest określona przez lokalnie występujące warunków pogodowe. Jeśli zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a warunki pogodowe nieprzychylne, może stanowić to spory problem. Trudno więc z góry określić czy silny wiatr w czasie niskiego zapotrzebowania ma być dl nas zbawieniem czy wręcz odwrotnie

Potencjał energii wietrznej

Na dniach, elektrownie wietrzne w Teksasie odnotowały tak wysoką produkcję energii, że producenci dopłacali operatorom sieci aby zaczęli ją skupywać. Kierowanie takimi zdarzeniami ma zasadnicze znaczenie dla działania systemu, a do tej pory przydały by się mechanizmy bilansowania aby w razie nadmiernej ilości energii można było sobie z nią  poradzić  w systemie. Prognozy produkcji wiatrowej nie da się dokładnie przewidzieć, nie można tego określić z wyprzedzeniem. Badania trwaj, producenci chcą poprawić te prognozy, ale chaotyczny charakter woli wiatru zawsze skutkuje niepewnością,  a system będzie musiał sobie z tym poradzić. Długoterminowa Analiza mocy wiatrowych w ciągu wielu lat powinny dać operatorom systemów informacje.  Im krótszy okres prognozowania warunków wiatrowych, patrząc tylko przez pryzmat  kilku godzin w przeszłość, pozwala operatorom systemów do bardziej efektywnie i bezpiecznie.

Zadaniami energetyki obywatelskiej jest obniżenie kosztów poprzez możliwość zakładania własnych przydomowych instalacji. Działanie to ma się dodatkowo przełożyć na rozproszenie źródeł energii, co może uratować kraj od Blackoutu.

Ustawa o OZE

Ustawa OZE miała pomagać, ale niekorzystne zapisy stawiają prosumentów w nierentownej sytuacji. Gwarantowane ceny i obligo sprzedaży nadwyżki energii, ma sprawić aby inwestycja wypłaciła się szybciej i w większym stopniu. Jednak, największe zużycie i środki na inwestycje maja firmy, a prowadzenie działalności sprawia, że traci się status prosumenta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s