Tag Archives: wiatraki

Jak głośna jest turbina wiatrowa?

Nowe przepisy mówią wyraźnie, jeśli wiatrak mierzy 30 metrów, to może być ustawiony min 300 metrów od osiedli mieszkalnych. Chociaż, turbiny wiatrowe dają tzw. czystą energię odnawialną i powinny być życzliwie przyjmowane, dzieje się inaczej.  Zarzuca się im, że są zbyt głośne, a wysoki poziom hałasu jest nie do zniesienia.

Continue reading Jak głośna jest turbina wiatrowa?

Advertisements

Największa na świecie elektrownia słoneczna skoncentrowany otwiera się w marokańskiej pustyni

Największa na świecie elektrownia słoneczna ma zapewnić zasilanie dla 1,1 mln osób. Elektrownie słoneczne to szansa aby 11% energii elektrycznej na świecie pochodziło z skoncentrowanej fotonów i to do 2050.

Continue reading Największa na świecie elektrownia słoneczna skoncentrowany otwiera się w marokańskiej pustyni

TEST WIEDZY „Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?”

Czym jest OZE, dlaczego warto poświęcać tym zagadnieniom tyle uwagi?

1. Co oznacza skrót „OZE”?
Odnawialne źródła energii
Odnawialne zasoby elektryczne
Optymalne zapotrzebowanie energetyczne

Continue reading TEST WIEDZY „Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?”

Własna elektrownia wiatrowa inwestycją na 2016?

W Polsce domowe elektrownie wiatrowe są nie cieszą się taka popularnością jak na zachodzi. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii okazuje się rosnąć z roku na rok, dodatkowo jest to też dobry sposób na inwestycję, która w późniejszym czasie przyniesie korzyści. Ile kosztuje instalacja wraz z montaże, jak działa i czy faktycznie przyniesie Ci korzyści, warto dowiedzieć się o tym coś więcej?

Continue reading Własna elektrownia wiatrowa inwestycją na 2016?

4 mity o energii odnawianej

W ostatnich latach kwestie  kosztów energii wiatrowej i słonecznej były przedmiotem wielu publikacji. Dzisiejsze technologie odnawialne są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla coraz to większej liczby krajów i regionów, i zwykle są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w poszukiwaniu nowych mocy energetycznych jakie można podłączyć do sieci.

Continue reading 4 mity o energii odnawianej

Energia geotermalna, a dywersja źródeł energii

Dążąc do dywersji źródeł, każdy kraj musi zadać sobie pytanie z jakiego źródła chce pozyskiwać energię. O energii wietrznej czy solarnej krąży tyle samo mitów co na temat elektrowni jądrowych. Na czym polega pozyskiwanie energii geotermalnej?

Energia cieplna z wnętrza Ziemi

We wnętrzu naszej Planety zachodzą ciągłe reakcje, co sekundę z wnętrza Ziemi wydobywa się energia 31 terawatów. Oddawana jest ona w postaci ciepła. Jądro Ziemi to reaktor jądrowy składający się z uranu i toru oraz lżejszych pierwiastków. Kula o średnicy 8 kilometrów jest źródłem pojedynczych reakcji jądrowych, które są początkiem następnych większych.

Energia cieplna

Energii jaką produkuje Ziemia jest więcej niż potrzebuje ludzkość. Dodatkowy atut to, że jest ona niewyczerpana i nieprzerwanie produkowana. Pozyskanie prądu z energii ziemi odbywa się od 1904 roku, od tego czasu technologia, która jest niezbędna do jej pozyskania staje się coraz bardziej zaawansowana.

Jak powstaje energia elektryczna z energii geotermalnej?

Z odwiertów  wydobywa się wodę pompuje się do zbiorników, następnie ochładza w celu uzyskania pary, która napędza łopaty. Energia mechaniczna z ruchu łopat przetwarzana jest w energię elektryczną za pomocą prądnicy, która zmienia kierunek ładunków. Odwierty to nie jedyne źródło pozyskiwania gorącej wody, gejzery czy szczeliny powstałe w wyniku wybuchów także są wykorzystywane. Elektrownie cieplne w znacznym stopniu przypominają elektrownie konwencjonalne. Schładzana woda jest z powrotem wtłaczana do wnętrza Ziemi, po to by ponownie uzyskać gorącą wodę. Problemem jest zasolenie pobieranej wody, schłodzona pozostawia osad w postaci soli, która nie należy się do spożycia ze względu na zawartość szkodliwych pierwiastków.

Polska energia geotermalna

W Polsce mapa geotermalna pokazuje potencjał jedynie w południowo-zachodniej części kraju, która została już zurbanizowana. Odwierty na głębokość 7000 metrów, to koszt porównywalny do odwiertów naftowych, do tego dochodzi budowa elektrowni, czy elektrociepłowni. Dlatego Polska nie stawia w swoich projektach na rozwój tego typu pozyskiwania energii. Gdyby obliczyć koszty potrzebnej infrastruktury, pozyskanie energii zwróciłoby się po 20 latach, przy założeniu, że cena energii elektrycznej będzie na średnim poziomie.

Włączenie wiatru do krajowej sieci energetycznej

Energia wiatrowa ma swoje szczególne cechy, z których niektóre stwarzają nowe wyzwania dla operatora systemu. Najbardziej oczywistą różnicą energii wiatrowej jest to, że jej produkcja jest określona przez lokalnie występujące warunków pogodowe. Jeśli zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a warunki pogodowe nieprzychylne, może stanowić to spory problem. Trudno więc z góry określić czy silny wiatr w czasie niskiego zapotrzebowania ma być dl nas zbawieniem czy wręcz odwrotnie

Potencjał energii wietrznej

Na dniach, elektrownie wietrzne w Teksasie odnotowały tak wysoką produkcję energii, że producenci dopłacali operatorom sieci aby zaczęli ją skupywać. Kierowanie takimi zdarzeniami ma zasadnicze znaczenie dla działania systemu, a do tej pory przydały by się mechanizmy bilansowania aby w razie nadmiernej ilości energii można było sobie z nią  poradzić  w systemie. Prognozy produkcji wiatrowej nie da się dokładnie przewidzieć, nie można tego określić z wyprzedzeniem. Badania trwaj, producenci chcą poprawić te prognozy, ale chaotyczny charakter woli wiatru zawsze skutkuje niepewnością,  a system będzie musiał sobie z tym poradzić. Długoterminowa Analiza mocy wiatrowych w ciągu wielu lat powinny dać operatorom systemów informacje.  Im krótszy okres prognozowania warunków wiatrowych, patrząc tylko przez pryzmat  kilku godzin w przeszłość, pozwala operatorom systemów do bardziej efektywnie i bezpiecznie.

Zadaniami energetyki obywatelskiej jest obniżenie kosztów poprzez możliwość zakładania własnych przydomowych instalacji. Działanie to ma się dodatkowo przełożyć na rozproszenie źródeł energii, co może uratować kraj od Blackoutu.

Ustawa o OZE

Ustawa OZE miała pomagać, ale niekorzystne zapisy stawiają prosumentów w nierentownej sytuacji. Gwarantowane ceny i obligo sprzedaży nadwyżki energii, ma sprawić aby inwestycja wypłaciła się szybciej i w większym stopniu. Jednak, największe zużycie i środki na inwestycje maja firmy, a prowadzenie działalności sprawia, że traci się status prosumenta.

Czy da się zarobić na produkcji energii będąc prosumentem?

Będąc prosumentem produkujemy energię na potrzeby własne a nadwyżki wysyłamy do sieci energetycznej. Korzystając z programu, którego patronem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, który pomoże sfinansować nawet 40% inwestycji.

Kim jest prosument?

Prosumentem mogą zostać inwestorzy indywidualni będący właścicielem budynków jednorodzinnych,  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Przedsiębiorcy  zostali wyłączeni z programu, chyba, że budynek jest jednocześnie siedzibą tego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że połowa wykorzystywana jest do celów mieszkalnych.

Nadwyżka energii

Według projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii sprzedający nadwyżkę energii nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Na wytwórcach zielonej energii, którzy zdecydują się prowadzić działalność w zakresie małych technologii muszą podpisać umowę o przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. Jednak to nie jedyne wymagania nowej ustawy, przedsiębiorca musi też prowadzić dokumentację dotyczącą wytworzonej jak i sprzedanej energii oraz zużytych paliw w procesie produkcji. Ponadto przedsiębiorca musi wnieść wniosek o wpisu do rejestru wytwórców. Inwestycja w przydomową elektrownie zwraca się po kilkunastu latach, przedsiębiorców chcący zarabiać na prądzie czeka wiele administracyjnych procedur, bowiem wytwórca musi co kwartał przedstawiać do URE sprawozdania jaki dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia takiej modernizacji.

Intratny biznes

Opłaca się zostać wytwórcą energii, na mocy nowo powstałej ustawy sprzedawca jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji oze do mocy 3 kW włącznie. Producent może liczyć na stawkę w wysokości 0.75 złotego za 1kWh. Ustawa ma zagwarantować powiększenie się korzystania z odnawialnych źródeł energii  po to by do 2020 roku ponad 15% pozyskiwanej energii stanowiły odnawialne źródła, stąd też sprzedawcy mają obowiązek zakupu tak wytworzonej energii elektrycznej przez okres 15 lat. Nowobudowane instalacje pozyskujące energię  promieniowania słonecznego o mocy powyżej 3 kW do 10 kW mogą liczyć na cenę  0.65 złotego za kWh.

Nowa ustawa o OZE

Projekt ustawy ma tyle samych przeciwników co zwolenników, prezes Instytucji Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski uważa, że rozwój energetyki odnawialnej a zwłaszcza prosumenckiej doprowadzi do obniżenia kosztów energii elektrycznej. Sceptycy uważają, że ceny energii nie stanieją lecz wzrosną ponieważ będzie trzeba inwestować i modernizację urządzeń. Zdaniem ustawodawców ma się opłacać inwestować w pozyskiwanie energii z oze, a inwestycja zwróci się w perspektywie 10 lat.

Największe obawy mają konsumenci energii, którzy nie planują zostać wytwórcami, dla nich jedynym sposobem na obniżenie rachunku za prąd jest inwestycja w energooszczędne urządzenia bądź zmiana dostawcy energii. Skoro rząd ustanowił sztywną stawkę cenę energii to aby komuś mógł zarobić inni będą dokładać, pytanie tylko jak długo i czy mamy zrezygnować w inwestycje w odnawialne źródła ponieważ są kosztowne, przecież największym priorytetem w tych działaniach jest ekologia.

Ogniwo, moduł, panel fotowoltaiczny

Masz trochę oszczędności, trochę wiedzy i jesteś gotowy aby stać się posiadaczem instalacji słonecznej. Brzmi to dość łatwo, wystarczy zapłacić wszyscy mówią o tym, przynosi to korzyści ale czy to prawda?

Inwestycja w panele

Przed rozpoczęciem inwestycji musisz poszukać kogoś kto wykona rysunek, wymierzy wielkość wysokiego napięcia DC energii elektrycznej ze słońca. Powierzenie tego fachowcowi to podstawa aby ten unikał typowych błędów, które inni (wielu innych) popełniło.

Panele fotowoltaiczne – słoneczne tracą skuteczność wraz z wiekiem. Warto więc prawidłowo je zamontować by ich położenie, kąt nachylenia, zamocowania jak i dobrać ich odpowiednią moc. Zwracaj uwagę na zacienienie, dziś drzewo rosnące obok domu może nie jest wysokie ale za 2-3 lata jego cień może zasłonić całą powierzchnię, co spowoduje mniejsza produkcję prądu.

Panele nie tylko dla ogrzewani wody czy mieszkania, można poprzez odpowiednią instalację zasilać lodówkę, czy garaż. Wymaga to zamontowania odpowiedniego inwertera, akumulatora i  regulatora ładowania.

Koszt paneli fotowoltaicznych

Koszty paneli spadły, ale odpowiednie, które zapewni fachowiec, zamontowanie i dodatkowy osprzęt to już spore koszty. Nie można zapomnieć o instalacji zabezpieczającej. Podczas burzy czy nadmiernego słońca instalacja może zostać uszkodzona.

To ile energii uzyskasz zależy od wielkości powierzchni pokrytej panelami, kąta padania promieni, mocy modułów jak i wielu innych czynników.

Solidne wykonanie instalacji bez pominięcia odpowiednich modułów łączenia da pożądany efekt. Za wysoka temperatura może uszkodzić falownik, zbyt niska spowoduje, że niedobór energii co ograniczy zwrot inwestycji.

Dach to nie jedynie miejsce dla paneli, ustawione w ogródku stelaże niosące panel pojawiają się coraz częściej. Ich zaletą jest mobilność, jeśli w danym miejscu się nie sprawdzają przekładamy je. Dodatkowo ruchoma konstrukcja może pomóc w poszukiwania odpowiedniego kąta padania promieni.