Category Archives: Uncategorized

Kiedy za złamanie obojczyka należy się odszkodowanie?

Obojczyk pełni bardzo ważne funkcje, jest on miejscem zaczepienia kluczowych mięśni, odpowiedzialnych za ruch kończyną. Złamanie obojczyka będzie wiązać się z utratą tej zdolności i unieruchomieniem kończyny. Do złamania dochodzi najczęściej w wyniku upadku z wysokości, podczas wypadku samochodowego, uprawianie sportu kontaktowego. Objawem złamania będzie na pewno silny ból przy poruszaniu ręką, pojawi się obrzęk, mogą wystąpić również mdłości i zamroczenie.

Poszkodowany może ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania za złamany obojczyk. Przede wszystkim należy się jednorazowa wypłata za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo odszkodowanie pokrywa wszystkie koszty jakie poniósł poszkodowany w związku z leczeniem i konieczną rehabilitacją (w tym zakup sprzętu ortopedycznego). Podobnie sprawa ma się z przejazdami, wykonanymi na rzecz leczenia. Może zdarzyć się, że złamanie będzie wiązało się z długotrwałym lub stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Wtedy poszkodowanemu może zostać przyznana odpowiednia renta.

Jeżeli odszkodowanie ma zostać wypłacone, konieczne jest aby potwierdzić doznany uszczerbek na zdrowiu. A zatem trzeba załączyć takie dokumenty jak opinie lekarzy i specjalistów, wszelkie karty chorobowe, wypisy szpitalne i skierowania na badania czy rehabilitację. Ponadto aby ubiegać się o zwrot kosztów, należy przedstawić stosowne faktury czy rachunki za leczenie. W przypadku dojazdów – spisane informacje o kosztach.

Więcej możesz przeczytać na stronie:  https://www.helpfind.pl

Advertisements

Solarna dachówka

Słoneczne kafelki na dachach

Ludzie stają się coraz bardziej świadomi energii, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne szukają sposobów wytwarzania i wykorzystywania energii w bardziej konserwatywny sposób.  Nie mam na myśli tu jedynie Polski, ale całego świata, bo problem energii to problem światowy.

Continue reading Solarna dachówka

Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Stało się od 1 lipca będą nowe zasady wsparcia dla OZE, kto skorzysta, kto może czuć się oszukany, a kogo pominięto?

Continue reading Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta