Systemy solarne – jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

Wszystkie systemy słoneczne to seria małych fotowoltaicznych (PV) komórek, które wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieni słonecznych. Te komórki fotowoltaiczne są połączone i razem tworzą moduł lub panel. Kilka połączonych razem paneli tworzy układ słoneczny. To wszystko było już na tym blogu.

Continue reading Systemy solarne – jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

Advertisements

Przyłączenie  instalacji OZE do sieci

W zakresie obowiązków OSD względem wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji ustawa o OZE nie zmieniła możliwości przyłączenia ich na podstawie zgłoszenia. Nowe prawo wprowadziło natomiast inne zasady przyłączania wszystkich typów instalacji OZE. Od 4 maja 2015 r. OSD oraz operator systemu przesyłowego (OSP) będą musieli podłączać instalacje OZE w pierwszej kolejności, wciąż jednak przy spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci. Treść nowego art. 7 P.e. nie jest jednoznaczna (choć stanowi to powielenie regulacji wynikającej z dyrektywy OZE z 2009 r.).

Continue reading Przyłączenie  instalacji OZE do sieci