Biogazownie – czy mają szanse w Polsce?

Ze względu na różnorodność korzyści ekonomicznych i ekologicznych wielu rolników przekonuje się do biogazownii jako kolejnego źródło dochodu. Wykorzystanie odnawialnych surowców i innych produktów rolnych przyczynia się do tworzenia wartości na obszarach wiejskich. Skuteczny recykling gospodarki jest wynikiem – wykorzystania jako nawóz pozostałości fermentacyjnych.

Continue reading Biogazownie – czy mają szanse w Polsce?

Advertisements

Czy fotowoltaika ma szansę się rozwinąć?

Dlaczego warto skupić się w na odnawialne źródła energii? Źródła te mają pewne zalety, – zwłaszcza niewyczerpalny charakter tych środków i niewielki wpływ na środowisko w porównaniu do innych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony. Olej, ropa gaz, węgiel to surowce, które, zaczynają generować napięcia międzynarodowe, ale co więcej, wykorzystywane w nadmiarze są sprzeczne z zasadami ochrony naszego środowiska, biosfery i planety.

Odejście od źródeł konwencjonalnych

Działalność człowieka spowodowała ogromne zmiany w skali kontynentalnej i globalnej, w szczególności w zakresie wykorzystania paliw kopalnych. Zjawisko globalnego ocieplenia ukryte pod nazwą “efektu cieplarnianego”, spustoszy widoczne już efekty np.: topnienie pokryw lodowych na biegunach, El Nino, migracja lub wymieranie gatunków zwierząt i roślin, itd.  Co do energetyki jądrowej, której działanie nie wydaje się powodować  takich skutków, ponieważ nie wywołuje żadnych “gazów cieplarnianych”, także pojawiają się zarzuty odnośnie niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych.  Energia jądrowa będzie ciekawym i korzystnym rozwiązaniem, jeśli rozwiążemy (co najmniej) problem odpadów produkcyjnych.

Energia słoneczna: fotowoltaika

Korzystanie z materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem, możliwe jest, aby urządzenia, przekształcały światło słoneczne w energię elektryczną.  Poprzez ogniwo słoneczne przechodzi napięcie. Ogniwo jest konwerterem energii słonecznej, ono zamienia kierunek ładunków aby móc wytworzyć energię elektryczną. Ogniwo słoneczne umożliwia przechwytywanie energii słonecznej. Obecnie najlepsze ogniwa słoneczne mają na wydajność około 15%, co oznacza, że ​​85% energii, która dotrze do powierzchni ogniwa słonecznego nie jest konwertowana na energię elektryczną. Rzeczywiście, to sprawia, że ​​energia słoneczna nie jest w stu proc. wykorzystana.

Przez łączenie ogniw słonecznych powstaje panele słoneczny. Koszt produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaiczną wartości konwersji rośnie ze względu na jego (panelu) niską wydajność w porównaniu do jego wciąż wysokiego kosztu (panele fotowoltaiczne są stosunkowo drogie, nawet jeśli są w części finansowane przez państwo.

Biomasa w Polsce

Ludzie wykorzystują energię biomasy od pozyskiwania energii. Do niedawna, biomasa trafiła do grona odnawialnych źródeł energii elektrycznej, wykorzystywana jest w większym stopniu niż energia wiatrowa i słoneczna w połączeniu. Biomasa otrzymywana jest poprzez spalanie biomasy (roślin i materiału zwierzęcego) i posiada potencjał, aby pomóc nam zaspokoić nasze rosnące potrzeby energetyczne. Unia Europejska szacuje, że biomasa posiada potencjał, by zaspokoić w jedne trzeciej światowe zapotrzebowanie na energię.

W przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł, biomasa nie produkuje zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Biomasa jest uważana za praktyczne rozwiązanie, dla całej energetyki, jednak czy faktycznie nie ma wad?

Jakie są plusy biomasy?

  1. Biomasa ma wiele postaci i jest ją łatwo dostosować do różnych ustawień i warunków otoczenia. Prawie 140 mld ton biomasy rocznie jest generowana przez rolnictwo i może dostarczyć energii odnawialnej do 1,6 miliarda ludzi w krajach rozwijających się, z których wielu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Niestety, nie wszystkie rodzaje biomasa są akceptowalne, w sumie są cztery rodzaje, które nie stwarzają istotnego zagrożenia dla środowiska, są to:
  • rośliny energetyczne (trawy), które nie konkurują z roślinami spożywczymi na ziemi,
  • pozostałości roślin uprawnych (takich jak słoma pszenica lub słoma kukurydziana),
  • zbierane odpady drewna i innych leśnych krzewów oraz
  • czyste odpady komunalne i przemysłowe (zawieszki choinkowe, papier, odpady żywności).

Tak, jak w przypadku wszystkich zasobów, zrównoważone zarządzanie jest kluczem obfitości zasobów. Usuwanie biomasy nie uszkodzić wydajność tego zasobu, którego ciągle przybywa.

  1. Biomasowe źródła produkują mniej emisji dwutlenku węgla niż węgiel i gaz ziemny i dlatego są uważane za dobrobyt ziemski. CO2 oddawany do atmosfery,  jest szybko przejęty przez rośliny, jego nadmiar zaś szkodzi i sprzyja efektowi cieplarnianemu.
  2. Biomasa może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Ponieważ populacja rośnie jak i poprawa poziomu życia na całym świecie, będziemy obserwować szybki wzrost tonażu odpadów. Gnijące odpady rolne uwalniają metan i inne gazy cieplarniane do atmosfery, przyczyniając się do globalnych zmian klimatu. Energia biomasy może pomóc jeśli będą one przekazywane do generowania energii, co przyczyni się także do przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Jakie są minusy biomasy?

  1. Źle zarządzana biomasa pozostawi ślad. Zasób gruntów ornych jest ograniczony – stanowi tylko 4% naszej planety. Wyznaczenie gruntów ornych na produkcję biomasy oznacza, że będziemy mieć jeszcze mniejszy procent gruntów ornych przeznaczonych do produkcji żywności, co może prowadzić do wzrostu cen jedzenia. Biomasa jest również szkodliwy dla środowiska, zwłaszcza niektóre odmiany roślin przetwarzane na pelet, grunty, na których się pojawiła płowieją i stają się niepłodne.
  2. Elektrownie na biomasę wymaga w przybliżeniu taką samą ilość wody do chłodzenia reaktorów jak elektrownie węglowe. Woda jest również potrzebna do wzrostu biomasy jak i do życia człowieka. Pomimo, że glob ziemski w 70 proc. pokrywa woda, to tylko kilka procent wód to wody zdatne do spożycia.
  3. Biomasa może negatywnie wpływać na jakość powietrza. Emisja może różnić się w zależności od źródła biomasy i typu elektrowni, w jakiej jest używana. Biomasa jest znana z produkcji szkodliwych emisji, na przykład, tlenki azotu (NOx) wytwarzane z biomasy są niższe niż te wytwarzane z węgla, ale wyższa od gazu ziemnego. Mogą prowadzić do zwiększenia stężenia ozonu czy smogu, który powoduje choroby układu oddechowego. Tlenki siarki (SOx), sadzy, popiołu, tlenku węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2) także wytwarzają się jeśli biomasa wcześniej nawożona była chemikaliami, niestety nienawożona nie jest zdatna do spalania.http://www.youtube.com/watch?v=WkHRwdRz3nc

Energia geotermalna, a dywersja źródeł energii

Dążąc do dywersji źródeł, każdy kraj musi zadać sobie pytanie z jakiego źródła chce pozyskiwać energię. O energii wietrznej czy solarnej krąży tyle samo mitów co na temat elektrowni jądrowych. Na czym polega pozyskiwanie energii geotermalnej?

Energia cieplna z wnętrza Ziemi

We wnętrzu naszej Planety zachodzą ciągłe reakcje, co sekundę z wnętrza Ziemi wydobywa się energia 31 terawatów. Oddawana jest ona w postaci ciepła. Jądro Ziemi to reaktor jądrowy składający się z uranu i toru oraz lżejszych pierwiastków. Kula o średnicy 8 kilometrów jest źródłem pojedynczych reakcji jądrowych, które są początkiem następnych większych.

Energia cieplna

Energii jaką produkuje Ziemia jest więcej niż potrzebuje ludzkość. Dodatkowy atut to, że jest ona niewyczerpana i nieprzerwanie produkowana. Pozyskanie prądu z energii ziemi odbywa się od 1904 roku, od tego czasu technologia, która jest niezbędna do jej pozyskania staje się coraz bardziej zaawansowana.

Jak powstaje energia elektryczna z energii geotermalnej?

Z odwiertów  wydobywa się wodę pompuje się do zbiorników, następnie ochładza w celu uzyskania pary, która napędza łopaty. Energia mechaniczna z ruchu łopat przetwarzana jest w energię elektryczną za pomocą prądnicy, która zmienia kierunek ładunków. Odwierty to nie jedyne źródło pozyskiwania gorącej wody, gejzery czy szczeliny powstałe w wyniku wybuchów także są wykorzystywane. Elektrownie cieplne w znacznym stopniu przypominają elektrownie konwencjonalne. Schładzana woda jest z powrotem wtłaczana do wnętrza Ziemi, po to by ponownie uzyskać gorącą wodę. Problemem jest zasolenie pobieranej wody, schłodzona pozostawia osad w postaci soli, która nie należy się do spożycia ze względu na zawartość szkodliwych pierwiastków.

Polska energia geotermalna

W Polsce mapa geotermalna pokazuje potencjał jedynie w południowo-zachodniej części kraju, która została już zurbanizowana. Odwierty na głębokość 7000 metrów, to koszt porównywalny do odwiertów naftowych, do tego dochodzi budowa elektrowni, czy elektrociepłowni. Dlatego Polska nie stawia w swoich projektach na rozwój tego typu pozyskiwania energii. Gdyby obliczyć koszty potrzebnej infrastruktury, pozyskanie energii zwróciłoby się po 20 latach, przy założeniu, że cena energii elektrycznej będzie na średnim poziomie.