Tag Archives: biomasa

Co to jest biomasa?

Brakowało tego wpisu na wspieramoze. Ale już nadrabiam i informuję –

Continue reading Co to jest biomasa?

Advertisements

4 mity o energii odnawianej

W ostatnich latach kwestie  kosztów energii wiatrowej i słonecznej były przedmiotem wielu publikacji. Dzisiejsze technologie odnawialne są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla coraz to większej liczby krajów i regionów, i zwykle są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w poszukiwaniu nowych mocy energetycznych jakie można podłączyć do sieci.

Continue reading 4 mity o energii odnawianej

Biomasa w Polsce

Ludzie wykorzystują energię biomasy od pozyskiwania energii. Do niedawna, biomasa trafiła do grona odnawialnych źródeł energii elektrycznej, wykorzystywana jest w większym stopniu niż energia wiatrowa i słoneczna w połączeniu. Biomasa otrzymywana jest poprzez spalanie biomasy (roślin i materiału zwierzęcego) i posiada potencjał, aby pomóc nam zaspokoić nasze rosnące potrzeby energetyczne. Unia Europejska szacuje, że biomasa posiada potencjał, by zaspokoić w jedne trzeciej światowe zapotrzebowanie na energię.

W przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł, biomasa nie produkuje zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Biomasa jest uważana za praktyczne rozwiązanie, dla całej energetyki, jednak czy faktycznie nie ma wad?

Jakie są plusy biomasy?

  1. Biomasa ma wiele postaci i jest ją łatwo dostosować do różnych ustawień i warunków otoczenia. Prawie 140 mld ton biomasy rocznie jest generowana przez rolnictwo i może dostarczyć energii odnawialnej do 1,6 miliarda ludzi w krajach rozwijających się, z których wielu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Niestety, nie wszystkie rodzaje biomasa są akceptowalne, w sumie są cztery rodzaje, które nie stwarzają istotnego zagrożenia dla środowiska, są to:
  • rośliny energetyczne (trawy), które nie konkurują z roślinami spożywczymi na ziemi,
  • pozostałości roślin uprawnych (takich jak słoma pszenica lub słoma kukurydziana),
  • zbierane odpady drewna i innych leśnych krzewów oraz
  • czyste odpady komunalne i przemysłowe (zawieszki choinkowe, papier, odpady żywności).

Tak, jak w przypadku wszystkich zasobów, zrównoważone zarządzanie jest kluczem obfitości zasobów. Usuwanie biomasy nie uszkodzić wydajność tego zasobu, którego ciągle przybywa.

  1. Biomasowe źródła produkują mniej emisji dwutlenku węgla niż węgiel i gaz ziemny i dlatego są uważane za dobrobyt ziemski. CO2 oddawany do atmosfery,  jest szybko przejęty przez rośliny, jego nadmiar zaś szkodzi i sprzyja efektowi cieplarnianemu.
  2. Biomasa może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Ponieważ populacja rośnie jak i poprawa poziomu życia na całym świecie, będziemy obserwować szybki wzrost tonażu odpadów. Gnijące odpady rolne uwalniają metan i inne gazy cieplarniane do atmosfery, przyczyniając się do globalnych zmian klimatu. Energia biomasy może pomóc jeśli będą one przekazywane do generowania energii, co przyczyni się także do przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Jakie są minusy biomasy?

  1. Źle zarządzana biomasa pozostawi ślad. Zasób gruntów ornych jest ograniczony – stanowi tylko 4% naszej planety. Wyznaczenie gruntów ornych na produkcję biomasy oznacza, że będziemy mieć jeszcze mniejszy procent gruntów ornych przeznaczonych do produkcji żywności, co może prowadzić do wzrostu cen jedzenia. Biomasa jest również szkodliwy dla środowiska, zwłaszcza niektóre odmiany roślin przetwarzane na pelet, grunty, na których się pojawiła płowieją i stają się niepłodne.
  2. Elektrownie na biomasę wymaga w przybliżeniu taką samą ilość wody do chłodzenia reaktorów jak elektrownie węglowe. Woda jest również potrzebna do wzrostu biomasy jak i do życia człowieka. Pomimo, że glob ziemski w 70 proc. pokrywa woda, to tylko kilka procent wód to wody zdatne do spożycia.
  3. Biomasa może negatywnie wpływać na jakość powietrza. Emisja może różnić się w zależności od źródła biomasy i typu elektrowni, w jakiej jest używana. Biomasa jest znana z produkcji szkodliwych emisji, na przykład, tlenki azotu (NOx) wytwarzane z biomasy są niższe niż te wytwarzane z węgla, ale wyższa od gazu ziemnego. Mogą prowadzić do zwiększenia stężenia ozonu czy smogu, który powoduje choroby układu oddechowego. Tlenki siarki (SOx), sadzy, popiołu, tlenku węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2) także wytwarzają się jeśli biomasa wcześniej nawożona była chemikaliami, niestety nienawożona nie jest zdatna do spalania.http://www.youtube.com/watch?v=WkHRwdRz3nc