Jak reaktor jądrowy przyczynia się do postania energii jądrowej

Reaktor jądrowy wytwarza i kontroluje uwalnianie energii podczas rozdzielania atomu uranu. To, krótkie stwierdzenie oddaje cały sens postawania energii atomowej. Energię tę nie można nazwać energią odnawialną, gdyż wykorzystywany do produkcji prądu uran, nie jest w stanie wytworzy się w ciągu kilkuset tysięcy lat. Kontrowersje, manipulacja, strach, panika, po jednej stornie duże koszty nakładowe, a po drugiej dużo niższa cena energii? Czy to wszystko prawda, nie można odpowiedzieć jednocześnie na te pytania, dlatego skupimy się jedynie na powstawaniu prądu z uranu.

Continue reading Jak reaktor jądrowy przyczynia się do postania energii jądrowej

Advertisements

Błędy przy montażu instalacji PV

Instalacje fotowoltaiczne czy PV  dopiero zaczynają pojawiać się na dachach, nikt kto, budował dom w latach 90 nie brał możliwości zainstalowania instalacji PV w przyszłych latach pod uwagę dlatego teraz pojawiają się problemy, na co należy uważać, a z czym już sobie nie poradzimy?

Continue reading Błędy przy montażu instalacji PV

Biogazownie – czy mają szanse w Polsce?

Ze względu na różnorodność korzyści ekonomicznych i ekologicznych wielu rolników przekonuje się do biogazownii jako kolejnego źródło dochodu. Wykorzystanie odnawialnych surowców i innych produktów rolnych przyczynia się do tworzenia wartości na obszarach wiejskich. Skuteczny recykling gospodarki jest wynikiem – wykorzystania jako nawóz pozostałości fermentacyjnych.

Continue reading Biogazownie – czy mają szanse w Polsce?

Czy fotowoltaika ma szansę się rozwinąć?

Dlaczego warto skupić się w na odnawialne źródła energii? Źródła te mają pewne zalety, – zwłaszcza niewyczerpalny charakter tych środków i niewielki wpływ na środowisko w porównaniu do innych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony. Olej, ropa gaz, węgiel to surowce, które, zaczynają generować napięcia międzynarodowe, ale co więcej, wykorzystywane w nadmiarze są sprzeczne z zasadami ochrony naszego środowiska, biosfery i planety.

Odejście od źródeł konwencjonalnych

Działalność człowieka spowodowała ogromne zmiany w skali kontynentalnej i globalnej, w szczególności w zakresie wykorzystania paliw kopalnych. Zjawisko globalnego ocieplenia ukryte pod nazwą “efektu cieplarnianego”, spustoszy widoczne już efekty np.: topnienie pokryw lodowych na biegunach, El Nino, migracja lub wymieranie gatunków zwierząt i roślin, itd.  Co do energetyki jądrowej, której działanie nie wydaje się powodować  takich skutków, ponieważ nie wywołuje żadnych “gazów cieplarnianych”, także pojawiają się zarzuty odnośnie niebezpiecznych odpadów promieniotwórczych.  Energia jądrowa będzie ciekawym i korzystnym rozwiązaniem, jeśli rozwiążemy (co najmniej) problem odpadów produkcyjnych.

Energia słoneczna: fotowoltaika

Korzystanie z materiałów półprzewodnikowych takich jak krzem, możliwe jest, aby urządzenia, przekształcały światło słoneczne w energię elektryczną.  Poprzez ogniwo słoneczne przechodzi napięcie. Ogniwo jest konwerterem energii słonecznej, ono zamienia kierunek ładunków aby móc wytworzyć energię elektryczną. Ogniwo słoneczne umożliwia przechwytywanie energii słonecznej. Obecnie najlepsze ogniwa słoneczne mają na wydajność około 15%, co oznacza, że ​​85% energii, która dotrze do powierzchni ogniwa słonecznego nie jest konwertowana na energię elektryczną. Rzeczywiście, to sprawia, że ​​energia słoneczna nie jest w stu proc. wykorzystana.

Przez łączenie ogniw słonecznych powstaje panele słoneczny. Koszt produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaiczną wartości konwersji rośnie ze względu na jego (panelu) niską wydajność w porównaniu do jego wciąż wysokiego kosztu (panele fotowoltaiczne są stosunkowo drogie, nawet jeśli są w części finansowane przez państwo.

Biomasa w Polsce

Ludzie wykorzystują energię biomasy od pozyskiwania energii. Do niedawna, biomasa trafiła do grona odnawialnych źródeł energii elektrycznej, wykorzystywana jest w większym stopniu niż energia wiatrowa i słoneczna w połączeniu. Biomasa otrzymywana jest poprzez spalanie biomasy (roślin i materiału zwierzęcego) i posiada potencjał, aby pomóc nam zaspokoić nasze rosnące potrzeby energetyczne. Unia Europejska szacuje, że biomasa posiada potencjał, by zaspokoić w jedne trzeciej światowe zapotrzebowanie na energię.

W przeciwieństwie do innych odnawialnych źródeł, biomasa nie produkuje zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych. Biomasa jest uważana za praktyczne rozwiązanie, dla całej energetyki, jednak czy faktycznie nie ma wad?

Jakie są plusy biomasy?

 1. Biomasa ma wiele postaci i jest ją łatwo dostosować do różnych ustawień i warunków otoczenia. Prawie 140 mld ton biomasy rocznie jest generowana przez rolnictwo i może dostarczyć energii odnawialnej do 1,6 miliarda ludzi w krajach rozwijających się, z których wielu nie ma dostępu do energii elektrycznej. Niestety, nie wszystkie rodzaje biomasa są akceptowalne, w sumie są cztery rodzaje, które nie stwarzają istotnego zagrożenia dla środowiska, są to:
 • rośliny energetyczne (trawy), które nie konkurują z roślinami spożywczymi na ziemi,
 • pozostałości roślin uprawnych (takich jak słoma pszenica lub słoma kukurydziana),
 • zbierane odpady drewna i innych leśnych krzewów oraz
 • czyste odpady komunalne i przemysłowe (zawieszki choinkowe, papier, odpady żywności).

Tak, jak w przypadku wszystkich zasobów, zrównoważone zarządzanie jest kluczem obfitości zasobów. Usuwanie biomasy nie uszkodzić wydajność tego zasobu, którego ciągle przybywa.

 1. Biomasowe źródła produkują mniej emisji dwutlenku węgla niż węgiel i gaz ziemny i dlatego są uważane za dobrobyt ziemski. CO2 oddawany do atmosfery,  jest szybko przejęty przez rośliny, jego nadmiar zaś szkodzi i sprzyja efektowi cieplarnianemu.
 2. Biomasa może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów. Ponieważ populacja rośnie jak i poprawa poziomu życia na całym świecie, będziemy obserwować szybki wzrost tonażu odpadów. Gnijące odpady rolne uwalniają metan i inne gazy cieplarniane do atmosfery, przyczyniając się do globalnych zmian klimatu. Energia biomasy może pomóc jeśli będą one przekazywane do generowania energii, co przyczyni się także do przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.

Jakie są minusy biomasy?

 1. Źle zarządzana biomasa pozostawi ślad. Zasób gruntów ornych jest ograniczony – stanowi tylko 4% naszej planety. Wyznaczenie gruntów ornych na produkcję biomasy oznacza, że będziemy mieć jeszcze mniejszy procent gruntów ornych przeznaczonych do produkcji żywności, co może prowadzić do wzrostu cen jedzenia. Biomasa jest również szkodliwy dla środowiska, zwłaszcza niektóre odmiany roślin przetwarzane na pelet, grunty, na których się pojawiła płowieją i stają się niepłodne.
 2. Elektrownie na biomasę wymaga w przybliżeniu taką samą ilość wody do chłodzenia reaktorów jak elektrownie węglowe. Woda jest również potrzebna do wzrostu biomasy jak i do życia człowieka. Pomimo, że glob ziemski w 70 proc. pokrywa woda, to tylko kilka procent wód to wody zdatne do spożycia.
 3. Biomasa może negatywnie wpływać na jakość powietrza. Emisja może różnić się w zależności od źródła biomasy i typu elektrowni, w jakiej jest używana. Biomasa jest znana z produkcji szkodliwych emisji, na przykład, tlenki azotu (NOx) wytwarzane z biomasy są niższe niż te wytwarzane z węgla, ale wyższa od gazu ziemnego. Mogą prowadzić do zwiększenia stężenia ozonu czy smogu, który powoduje choroby układu oddechowego. Tlenki siarki (SOx), sadzy, popiołu, tlenku węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2) także wytwarzają się jeśli biomasa wcześniej nawożona była chemikaliami, niestety nienawożona nie jest zdatna do spalania.http://www.youtube.com/watch?v=WkHRwdRz3nc

Energia geotermalna, a dywersja źródeł energii

Dążąc do dywersji źródeł, każdy kraj musi zadać sobie pytanie z jakiego źródła chce pozyskiwać energię. O energii wietrznej czy solarnej krąży tyle samo mitów co na temat elektrowni jądrowych. Na czym polega pozyskiwanie energii geotermalnej?

Energia cieplna z wnętrza Ziemi

We wnętrzu naszej Planety zachodzą ciągłe reakcje, co sekundę z wnętrza Ziemi wydobywa się energia 31 terawatów. Oddawana jest ona w postaci ciepła. Jądro Ziemi to reaktor jądrowy składający się z uranu i toru oraz lżejszych pierwiastków. Kula o średnicy 8 kilometrów jest źródłem pojedynczych reakcji jądrowych, które są początkiem następnych większych.

Energia cieplna

Energii jaką produkuje Ziemia jest więcej niż potrzebuje ludzkość. Dodatkowy atut to, że jest ona niewyczerpana i nieprzerwanie produkowana. Pozyskanie prądu z energii ziemi odbywa się od 1904 roku, od tego czasu technologia, która jest niezbędna do jej pozyskania staje się coraz bardziej zaawansowana.

Jak powstaje energia elektryczna z energii geotermalnej?

Z odwiertów  wydobywa się wodę pompuje się do zbiorników, następnie ochładza w celu uzyskania pary, która napędza łopaty. Energia mechaniczna z ruchu łopat przetwarzana jest w energię elektryczną za pomocą prądnicy, która zmienia kierunek ładunków. Odwierty to nie jedyne źródło pozyskiwania gorącej wody, gejzery czy szczeliny powstałe w wyniku wybuchów także są wykorzystywane. Elektrownie cieplne w znacznym stopniu przypominają elektrownie konwencjonalne. Schładzana woda jest z powrotem wtłaczana do wnętrza Ziemi, po to by ponownie uzyskać gorącą wodę. Problemem jest zasolenie pobieranej wody, schłodzona pozostawia osad w postaci soli, która nie należy się do spożycia ze względu na zawartość szkodliwych pierwiastków.

Polska energia geotermalna

W Polsce mapa geotermalna pokazuje potencjał jedynie w południowo-zachodniej części kraju, która została już zurbanizowana. Odwierty na głębokość 7000 metrów, to koszt porównywalny do odwiertów naftowych, do tego dochodzi budowa elektrowni, czy elektrociepłowni. Dlatego Polska nie stawia w swoich projektach na rozwój tego typu pozyskiwania energii. Gdyby obliczyć koszty potrzebnej infrastruktury, pozyskanie energii zwróciłoby się po 20 latach, przy założeniu, że cena energii elektrycznej będzie na średnim poziomie.

Włączenie wiatru do krajowej sieci energetycznej

Energia wiatrowa ma swoje szczególne cechy, z których niektóre stwarzają nowe wyzwania dla operatora systemu. Najbardziej oczywistą różnicą energii wiatrowej jest to, że jej produkcja jest określona przez lokalnie występujące warunków pogodowe. Jeśli zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a warunki pogodowe nieprzychylne, może stanowić to spory problem. Trudno więc z góry określić czy silny wiatr w czasie niskiego zapotrzebowania ma być dl nas zbawieniem czy wręcz odwrotnie

Potencjał energii wietrznej

Na dniach, elektrownie wietrzne w Teksasie odnotowały tak wysoką produkcję energii, że producenci dopłacali operatorom sieci aby zaczęli ją skupywać. Kierowanie takimi zdarzeniami ma zasadnicze znaczenie dla działania systemu, a do tej pory przydały by się mechanizmy bilansowania aby w razie nadmiernej ilości energii można było sobie z nią  poradzić  w systemie. Prognozy produkcji wiatrowej nie da się dokładnie przewidzieć, nie można tego określić z wyprzedzeniem. Badania trwaj, producenci chcą poprawić te prognozy, ale chaotyczny charakter woli wiatru zawsze skutkuje niepewnością,  a system będzie musiał sobie z tym poradzić. Długoterminowa Analiza mocy wiatrowych w ciągu wielu lat powinny dać operatorom systemów informacje.  Im krótszy okres prognozowania warunków wiatrowych, patrząc tylko przez pryzmat  kilku godzin w przeszłość, pozwala operatorom systemów do bardziej efektywnie i bezpiecznie.

Zadaniami energetyki obywatelskiej jest obniżenie kosztów poprzez możliwość zakładania własnych przydomowych instalacji. Działanie to ma się dodatkowo przełożyć na rozproszenie źródeł energii, co może uratować kraj od Blackoutu.

Ustawa o OZE

Ustawa OZE miała pomagać, ale niekorzystne zapisy stawiają prosumentów w nierentownej sytuacji. Gwarantowane ceny i obligo sprzedaży nadwyżki energii, ma sprawić aby inwestycja wypłaciła się szybciej i w większym stopniu. Jednak, największe zużycie i środki na inwestycje maja firmy, a prowadzenie działalności sprawia, że traci się status prosumenta.

Czy da się zarobić na produkcji energii będąc prosumentem?

Będąc prosumentem produkujemy energię na potrzeby własne a nadwyżki wysyłamy do sieci energetycznej. Korzystając z programu, którego patronem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, który pomoże sfinansować nawet 40% inwestycji.

Kim jest prosument?

Prosumentem mogą zostać inwestorzy indywidualni będący właścicielem budynków jednorodzinnych,  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Przedsiębiorcy  zostali wyłączeni z programu, chyba, że budynek jest jednocześnie siedzibą tego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że połowa wykorzystywana jest do celów mieszkalnych.

Nadwyżka energii

Według projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii sprzedający nadwyżkę energii nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Na wytwórcach zielonej energii, którzy zdecydują się prowadzić działalność w zakresie małych technologii muszą podpisać umowę o przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. Jednak to nie jedyne wymagania nowej ustawy, przedsiębiorca musi też prowadzić dokumentację dotyczącą wytworzonej jak i sprzedanej energii oraz zużytych paliw w procesie produkcji. Ponadto przedsiębiorca musi wnieść wniosek o wpisu do rejestru wytwórców. Inwestycja w przydomową elektrownie zwraca się po kilkunastu latach, przedsiębiorców chcący zarabiać na prądzie czeka wiele administracyjnych procedur, bowiem wytwórca musi co kwartał przedstawiać do URE sprawozdania jaki dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia takiej modernizacji.

Intratny biznes

Opłaca się zostać wytwórcą energii, na mocy nowo powstałej ustawy sprzedawca jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji oze do mocy 3 kW włącznie. Producent może liczyć na stawkę w wysokości 0.75 złotego za 1kWh. Ustawa ma zagwarantować powiększenie się korzystania z odnawialnych źródeł energii  po to by do 2020 roku ponad 15% pozyskiwanej energii stanowiły odnawialne źródła, stąd też sprzedawcy mają obowiązek zakupu tak wytworzonej energii elektrycznej przez okres 15 lat. Nowobudowane instalacje pozyskujące energię  promieniowania słonecznego o mocy powyżej 3 kW do 10 kW mogą liczyć na cenę  0.65 złotego za kWh.

Nowa ustawa o OZE

Projekt ustawy ma tyle samych przeciwników co zwolenników, prezes Instytucji Energetyki Odnawialnej, Grzegorz Wiśniewski uważa, że rozwój energetyki odnawialnej a zwłaszcza prosumenckiej doprowadzi do obniżenia kosztów energii elektrycznej. Sceptycy uważają, że ceny energii nie stanieją lecz wzrosną ponieważ będzie trzeba inwestować i modernizację urządzeń. Zdaniem ustawodawców ma się opłacać inwestować w pozyskiwanie energii z oze, a inwestycja zwróci się w perspektywie 10 lat.

Największe obawy mają konsumenci energii, którzy nie planują zostać wytwórcami, dla nich jedynym sposobem na obniżenie rachunku za prąd jest inwestycja w energooszczędne urządzenia bądź zmiana dostawcy energii. Skoro rząd ustanowił sztywną stawkę cenę energii to aby komuś mógł zarobić inni będą dokładać, pytanie tylko jak długo i czy mamy zrezygnować w inwestycje w odnawialne źródła ponieważ są kosztowne, przecież największym priorytetem w tych działaniach jest ekologia.

Ogniwo, moduł, panel fotowoltaiczny

Masz trochę oszczędności, trochę wiedzy i jesteś gotowy aby stać się posiadaczem instalacji słonecznej. Brzmi to dość łatwo, wystarczy zapłacić wszyscy mówią o tym, przynosi to korzyści ale czy to prawda?

Inwestycja w panele

Przed rozpoczęciem inwestycji musisz poszukać kogoś kto wykona rysunek, wymierzy wielkość wysokiego napięcia DC energii elektrycznej ze słońca. Powierzenie tego fachowcowi to podstawa aby ten unikał typowych błędów, które inni (wielu innych) popełniło.

Panele fotowoltaiczne – słoneczne tracą skuteczność wraz z wiekiem. Warto więc prawidłowo je zamontować by ich położenie, kąt nachylenia, zamocowania jak i dobrać ich odpowiednią moc. Zwracaj uwagę na zacienienie, dziś drzewo rosnące obok domu może nie jest wysokie ale za 2-3 lata jego cień może zasłonić całą powierzchnię, co spowoduje mniejsza produkcję prądu.

Panele nie tylko dla ogrzewani wody czy mieszkania, można poprzez odpowiednią instalację zasilać lodówkę, czy garaż. Wymaga to zamontowania odpowiedniego inwertera, akumulatora i  regulatora ładowania.

Koszt paneli fotowoltaicznych

Koszty paneli spadły, ale odpowiednie, które zapewni fachowiec, zamontowanie i dodatkowy osprzęt to już spore koszty. Nie można zapomnieć o instalacji zabezpieczającej. Podczas burzy czy nadmiernego słońca instalacja może zostać uszkodzona.

To ile energii uzyskasz zależy od wielkości powierzchni pokrytej panelami, kąta padania promieni, mocy modułów jak i wielu innych czynników.

Solidne wykonanie instalacji bez pominięcia odpowiednich modułów łączenia da pożądany efekt. Za wysoka temperatura może uszkodzić falownik, zbyt niska spowoduje, że niedobór energii co ograniczy zwrot inwestycji.

Dach to nie jedynie miejsce dla paneli, ustawione w ogródku stelaże niosące panel pojawiają się coraz częściej. Ich zaletą jest mobilność, jeśli w danym miejscu się nie sprawdzają przekładamy je. Dodatkowo ruchoma konstrukcja może pomóc w poszukiwania odpowiedniego kąta padania promieni.

Sami sobie szkodzimy – efekt cieplarniany

Naukowcy z National Research Council wraz z kolegami z Uniwersytetu w Pizie wykazali, że stężenie CO2 jest w niektórych rejonach tak wysokie, że grozi naszemu zdrowiu. Badanie zostało właśnie opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie “Geology”.

Czy bać się efektu cieplarnianego?

Efekt cieplarniany wynikający z widocznego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie wydłużeniem procesów, które rozpoczęły się około 11700 lat temu. Efekty klimatyczne i wzrost CO2, który jest już stosunkowo wysoki dzięki nadejściu rewolucji przemysłowej, to nie jedynie zagrożenia.  Jak widać badania opublikowane w czasopiśmie “Geology”

Analiza osadów zgromadzonych na dnie starożytnego jeziora, które kiedyś widoczne na płaskowyżu  Salmona w Abruzji, pozwoliło naukowcom zidentyfikować okres podobny do obecnego holocenu, oznaczone nazwą “Marine Isotope Stage 19c (MIS 19c) “. W tym okresie rozpoczęło się obliczać ile w ciągu 790000 lat  zaobserwowano konfiguracji orbity Ziemskiej, a tym samym ilość energii słonecznej, która ogrzewa naszą planetę. Szczegółowe badania z kilku poziomów pyłu wulkanicznego znalezionych w okolicy, przeprowadzonych w specjalistycznych ośrodkach we Francji  i Californii(Berkeley geochronologii Center), doprowadziła po raz pierwszy do odkrycia, że zmiany klimatyczne obecne są już od starożytności, a nawet wielu epok przed pojawieniem się człowieka.

Zakładając pełną analogię między dwoma interglacjalnymi fazami, MIS 19c i holocenu”, mówi Biagio obecny okres ocieplenia powinny być stosunkowo blisko jej końcem będzie początek nowej epoki – i będzie do kolejna epoka lodowcową.

Co to jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany jest to naturalne zjawisko, które polega na ogrzewaniu planety do efektu ekranowania przez niektóre gazy obecne w atmosferze, tak zwane gazy cieplarniane. Gazy te działają jak prawdziwa szklarnia, powstrzymując część promieniowania słonecznego, wprowadzona do atmosfery odbijają się od powierzchni Ziemi, aby powrócić w przestrzeni. I to jest efekt bardzo przydatny do ziemi, ponieważ pozwala zachować ciepło potrzebne do opracowania form życia. Bez tego, średnia temperatura planety będzie wynosi 19 ° C poniżej zera.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, jednak efekt cieplarniany znacznie nasilił się w związku z działalnością człowieka, generując ogromne ilości dodatkowych gazów cieplarnianych, spowodowaliśmy gwałtowny wzrost średniej temperatury globu.
Wykorzystanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gazu i oleju w działalności przemysłowej i wycinanie lasów spowodowało prawdziwy wzrost emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, podtlenek azotu i dwutlenku węgla (CO 2 ). W szczególności ten ostatni jest wytwarzany we wszystkich zjawiskach spalania w działalności człowieka i jest głównym sprawcą tak zwanej nowej epoki jaką jest “globalne ocieplenie”. Wystarczy wspomnieć, że na początku XX wieku stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, to 290 ppm (części na milion), obecnie przekracza 380 ppm. Szacuje się, że w ciągu następnych 35 lat średnia temperatura Ziemi wzrośnie o więcej niż dwa stopnie w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zmiany, które mogą spowodować ogromne problemy. Do najgroźniejszych zalicza się rozszerzenie stref suchych tzw. pustynnienie, wzrost poziomu morza na skutek topnienia lodowców i zmian klimatycznych  na wielką skalę.

W przypadku braku skutecznych środków, z uwzględnieniem możliwych prognozy na najbliższe dziesięciolecia, wydaje się nieuniknione, że:

 • Sztormy i powodzie będą coraz częstsze wraz ze wzrostem intensywności na obszarach przybrzeżnych na świecie, powodując przemieszczenie milionów ludzi.
 • Globalne ocieplenie zmieni obszarów leśnych i terenów podmokłych, powodując obrażenia, czasem nieodwracalne zmiany dla całego ekosystemu.
 • Globalne ocieplenie spowoduje wzrost poziomu mórz, co zagrozi populacji, infiltracja wody morskiej w nadmorskich ze względu na wzrost poziomu morza zmniejszy jakość i dostępność świeżej wody i wody pitnej.
 • To jak warunki pogodowe zmieniły się, może prowadzić do nowych form choroby i przyspieszyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak malaria i żółta febra; z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych czy szybszej adaptacji do zaistniałych warunków przez owady niż przez ludzi.
 • Wiele obszarów naszej planety stanie się niegościnne i bezproduktywne z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych i stopniowego powiększania się pustyni.