Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/W13 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i W następstwie uchylająca dyrektywy 2001177/WF oraz 20031301W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%.

Continue reading Pułap minimalny przekroczony udział OZE w Polsce

Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Stało się od 1 lipca będą nowe zasady wsparcia dla OZE, kto skorzysta, kto może czuć się oszukany, a kogo pominięto?

Continue reading Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Nowe cząstki przenoszące energię

Fizycy stworzyli nowy zestaw energetycznych cząstek przenoszących  energię, zyskały one nazwę “plexcitons topologiczny”, które z nich w znacznym stopniu zwiększając dopływ energii do ogniw słonecznych , czy to już  koniec  ogniw fotowoltaicznych?

Continue reading Nowe cząstki przenoszące energię

Budowa domu – przygotowanie do instalacji fotowoltaicznej

Na etapie projektowania domu trudno przewidzieć z czego będziemy chcieli korzystać w przyszłości, czy będziemy burzyć ściany, a może właśnie zamarzy nam się instalacja solarna. Na etapie planowania domu instalację zaplanujemy sposób najbardziej optymalny i przynoszący największe zyski. Stojący już budynek nie daje takich rezultatów.

Continue reading Budowa domu – przygotowanie do instalacji fotowoltaicznej

Systemy solarne – jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

Wszystkie systemy słoneczne to seria małych fotowoltaicznych (PV) komórek, które wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieni słonecznych. Te komórki fotowoltaiczne są połączone i razem tworzą moduł lub panel. Kilka połączonych razem paneli tworzy układ słoneczny. To wszystko było już na tym blogu.

Continue reading Systemy solarne – jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

Przyłączenie  instalacji OZE do sieci

W zakresie obowiązków OSD względem wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji ustawa o OZE nie zmieniła możliwości przyłączenia ich na podstawie zgłoszenia. Nowe prawo wprowadziło natomiast inne zasady przyłączania wszystkich typów instalacji OZE. Od 4 maja 2015 r. OSD oraz operator systemu przesyłowego (OSP) będą musieli podłączać instalacje OZE w pierwszej kolejności, wciąż jednak przy spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci. Treść nowego art. 7 P.e. nie jest jednoznaczna (choć stanowi to powielenie regulacji wynikającej z dyrektywy OZE z 2009 r.).

Continue reading Przyłączenie  instalacji OZE do sieci

Wiatr napędza nas od setek lat

Moc wiatru

Znamy przewagę elektrowni wiatrowych od tysięcy lat. Pierwsze znane użycie mocy wiatru znane jest od 5000 roku pne, gdy ludzie wymyślili żagle, aby łodzią przedostać się na drugi brzeg Nilu. Persowie mieli pompowali wodę przy użyciu wiatraków od 400 lat aż do 900 pne, aby pompa wody do mielenia ziarna była maszyną wykorzystującą i wodę i wiatr. Wiatraki mogły nawet zostać opracowane w Chinach przed 1 pne, ale najwcześniej pisemnej dokumentacji pochodzi z 1219, Kreteńczycy używali “setki wiatraków żagiel wirnika by pompować wodę do upraw i zwierząt gospodarskich.”

Continue reading Wiatr napędza nas od setek lat