Co oznaczają certyfikaty na kolektorach słonecznych?

Kupując kolektor słoneczny należy pamiętać o tym, że po za jego ceną oraz parametrami technicznymi ważne jest, aby miał odpowiednie certyfikaty i atesty. Urządzenie, które ma nam służyć przez kilkanaście następnych lat musi być nie tylko wydajne, ale także bezpieczne zarówno dla użytkowników jak i środowiska naturalnego.

Do najważniejszych oznaczeń, jakie może uzyskać kolektor należą oznaczenie CE, Solar Keymark  oraz certyfikat SPF. Wyjaśnijmy zatem, co należy rozumieć przez poszczególne oznaczenia. Znak CE jest konieczny, aby dane urządzenie, nie tylko solarne, można było wprowadzić na rynek. Prawo reguluje to za pomocą: dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych Nr 97/23/WE z dn. 29 maja 1997 r., oraz dyrektywy 2001/95/WE dot. ogólnego bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska wydanych przez Komisję Europejską. Oznaczenie to mówi nam, iż dane urządzenie działa zgodnie z normami zawartymi w przepisach. W Polsce zgodność z normami bada Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej oraz Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Drugim ważnym oznaczeniem jest Solar Keymark , nadawany przez Europejską Federację Przemysłu Solarnego Ciepłego (European Solar Thermal Industry Federation – ESTIF) współpracującego z  Europejskim Komitetem Standaryzacji (European Comittee for Standardization), do którego należy także Polska. Proces przyznawania tego oznaczenia opiera się na przebadaniu losowo wybranego urządzenia solarnego pod względem zgodności z normami EN 129775 i EN 12976, oraz normą zarządzania, jakością ISO 9000. Badana jest wytrzymałość oraz wydajność kolektora a nawet zakład produkcyjny. Oznaczenie to nie jest nadawane dożywotnio. Każdy producent, który chce je utrzymać musi dbać o jakość swoich produktów ze względu na cykliczne powtarzanie badań. Oznaczenie Solar, Keymark gwarantuje nam, iż produkt, jaki wybraliśmy posiada określoną jakość.

Ostatnim oznaczeniem, jakie chcemy przedstawić jest certyfikat SPF, który pozawala porównać działanie różnych kolektorów. Oznaczenie to określa wydajność danego urządzenia oraz zgodność z normami Unii Europejskiej. Certyfikat ten przyznawany jest także innym produktom np. szybom.

O tym jak rozliczać się z dostawcami energii elektrycznej, czytaj na ich stronach.

Wybierając kolektor słoneczny zwracajmy, zatem uwagę czy posiada on wszystkie niezbędne certyfikaty, które gwarantują nam jego jakość. Może nas to bowiem uchronić przed wieloma nieprzyjemnymi niespodziankami w czasie jego użytkowania.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s