wind-turbines- coata-rica

Tauron Polska Energia – odpisy od OZE

Spółka Tauron Polska Energia wydała komunikat o podjęciu decyzji o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących. Odpisy mają pochodzić z powodu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych. Grupa Tauron w skład segmentu Wytwarzanie wlicza spółki wytwarzające energię elektryczną nie tylko ze źródeł odnawialnych ale i  konwencjonalnych.

Na podstawie „uwzględnienia w testach następujących zmian w otoczeniu rynkowym regulacji energii w obszarze odnawialnych źródeł energii, spadku cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a także utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej”. Spółka za konieczne uznała ujęcie tych zdarzeń w wynikach finansowych za 2016 r.

Na drukach odpisów widnieć ma kwota 281 mln złotych dotyczy to odpisów samych farm wiatrowych, a Tauron taryfy posiada farmy wiatrowe Lipniki (30,75 MW), Zagórze (30 MW), Wicko (40 MW) i Marszewo (82 MW). Odpisy za wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła mają wynieść około 204 mln zł.

Kwoty zaskakują, dla zwykłego odbiorcy prądu jest to całkiem inny świat, nam odpisy nie przysługują. My musimy martwić się czy nie nastąpią awarie prądu Kraków czy nie odetną nam prądu od gniazdek elektrycznych jeśli spóźnimy się zapłatą.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s