Co to jest biomasa?

Brakowało tego wpisu na wspieramoze. Ale już nadrabiam i informuję –

Co to jest biomasa?

Biomasa jest zbyt często lekceważona przez rząd i opinie publiczną. Tajemnicza nazwa i brak wiedzy na jej temat, powoduję, że Polacy nie wiedzą, iż europejskim królem wśród energii odnawialnych jest właśnie. Biomasa. Co wchodzi w jej skład? Przede wszystkim odpady rolne, – np. słoma – drewno, oraz różnego rodzaju śmieci.

Trzeba podkreślić – często zapominany fakt -,że udział tych surowców w produkcji energii odnawialnej podskoczył ostatnio aż do 65,5 proc., dzięki czemu spada cena 1kwh Drugie miejsce zajmują elektrownie wodne -16,2 proc. -, a dopiero na trzecim i czwartym miejscu – najbardziej rozreklamowane energie odnawialne – energia wiatrowa -10 % – i słoneczna -5,1%. Na samym końcu znajduje się geotermia -3,1%. Wbrew potocznym wyobrażeniom gdy myślimy o energii odnawialnej – w skrócie OZE – to mamy przed oczyma, wiatraki, a powinniśmy widzieć dymiące kominy.

Dlaczego używamy słowa biomasa – od greckiego bios, czyli życie? dlatego, że  jest to głównie drewno, a więc drzewo nieżywe. W Unii Europejskiej liderami w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych są: Estonia (96,1 proc.) oraz Litwa i Polska – oba państwa po 92,8 proc. udziału w krajowej strukturze OZE. Niemcy maszerujące w awangardzie tzw. czystej energii też nie mają się czym chwalić, bo w strukturze ich OZE palenie drewnem i śmieciami stanowi aż 72,3 proc.

Dlatego nie lekceważmy siły OZE, niedługo możemy liczyć tylko na nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s