System opustów – dobór mocy instalacji fotowoltaicznych

Prosumenci przyzwyczaili się do myśli, że zamiast taryf gwarantowanych w życie wszedł system opustów. Ustawa wprowadza, że za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci będzie można odebrać w innym terminie, (zimowym, kiedy instalacja nie działa sprawnie) od 0,7 – do 0,8 kWh energii. Zakładać można, że instalacja, która jest sprawna energetycznie, odpowiednio wyważona i ulokowana w optymalnym miejscu zapewni nawet 100 proc. konsumpcji dla domku jednorodzinnego. Na tym jednak nie koniec. Instalacja może mieć taką przepustowość, że udział bieżącej konsumpcji własnej wyniesie ok. 20%, zatem 80% Prosument wprowadzi do sieci elektroenergetycznej.

Moc instalacji, jaką dobrać w czasach opustów

Pod uwagę przy obliczeniach należy wziąć ilość zużywanej energii w ciągu roku, a aby to odczytać wystarczy podsumować zużycie podane na  fakturach. Drugą wyjściowa jest roczna ilość energii produkowanej przez instalację PV. W zależności od innych czynników może to być od 800 do nawet 110 kWh/kWp. Dla przypomnienia dodam, że rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci, nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Przytoczę wzór, jaki podaje autor bloga solaris18, myślę, że z nim sobie poradzicie.

moc

W uproszczeniu wzór na wyliczenie mocy instalacji będzie miał postać

  • Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]
  • a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
  • b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]
  • opust – do 10 kW 0,8 powyżej 0,7
  • a+b = 100%
  • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]
  • Typowy dom jednorodzinny z instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s