Ustawa antywiatrakowa weszła w życie

Mija już pół miesiąca odkąd w życie weszła ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Potocznie akt nazywa się stawą antywiatrakową.

Lokalizacja wiatraków

Częste skargi na instalacje wiatrakowe doprowadziły do powstania tej ustawy. Ma ona usprawnić prace prowadzone w zakresie elektrowni wiatrowych poprzez szczegółowe określenie warunki i trybu wyboru lokalizacji głównie tych, które mają pojawić się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Definicja legalna elektrowni wiatrowej

Do tej pory żaden akt nie wskazywał, czym jest elektrownia wiatrowa, postanowiono, że dodanie definicję elektrowni wiatrowej jest konieczne. Obecnie pod tym pojęciem rozumie się budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się, co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Oznacza to, że elektrownią będzie wiatrak o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW. Mniejsze obiekty to tak jak wskazuje ustawa o OZE mikroinstalacje. Pojawiła się też definicja elementów technicznych elektrowni wiatrowej, są nimi takie elementy jak: wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu.

Plan zagospodarowania przestrzeni

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni będzie decydował o tym czy lokalizacja elektrowni wiatrowej będzie mogła pojawić się z danej przestrzennego. Wcześniej elektrownie powstawały na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, spory rozstrzygał starosta, który decyzję wydawał. Zmiana ma chronić okolicznych mieszkańców a ciężar odpowiedzialności przenosić na lokalne władze, które przecież znają tereny swoich gmin. I tak, odległość wiatraka od zabudować mieszkalnych ma być liczona an podstawie jego wysokości. Minimalna odległość wynosi jego 10-krotność. Obecnych budowli nie można zmieniać, dozwolony jest jedynie ich remont i prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. W przypadku sytuacji odwrotnej, kiedy to elektrownia już działa, możliwa jest budowa domów mieszkalnych w mniejszej odległości. Jeśli plan zagospodarowania  nie uwzględnia inwestycji, władze gminy mają 36 miesięcy na uchwalenie rozwiązań.

Wiatrak  wiatrakowi nierówny

Instalacje wietrze o mocy do 40 kW, oraz mikroinstalacje, czy elektrownie wiatrowe na morzu nie są objęte wytycznymi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s