Ustawa o OZE

Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Stało się od 1 lipca będą nowe zasady wsparcia dla OZE, kto skorzysta, kto może czuć się oszukany, a kogo pominięto?

Co było priorytetem ustawy OZE

Z wnioskiem wystąpiły Lasy Państwowe które uzyskały pewne korzyści, nowelizacja zmienia zapisy o wsparciu dla produkcji zielonej energii . Kancelaria prezydenta podkreśliła, że celem ustawy z 22 czerwca jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r., które jeszcze nie weszły w życie. Dodatkowo nowela prowadza definicję prosumenta  odbiorcy końcowego. Ustawa ma mieć charakter porządkujący, zasady pomocy publicznej, dofinansowań czy zakupu/produkcji energii na własne potrzeby mają być jasne i zrozumiałe.

Wsparcie dla biomasy

Rząd stawia na stabilne źródła pozyskiwania energii, energia solarna i wietrzna nie zyskała zatem uznania, to co potocznie nazywamy odnawialnymi źródłami zostało przez ustawodawców oddalone na dalszy plan. O energię i czyste środowisko mają troszczyć się biogazownie, czy wspówspalanie biomasy z węglem.

Co teraz aukcje czy certyfikaty?

Zielone certyfikaty ustępują miejsca aukcjom. Rząd będzie zamawiającym, zamówi pewną ilość energii odnawialnej za to wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Przeciwnicy widzą w tym rozwiązaniu próbę wspierania wybranych przedsiębiorców i spółki.

Oszukany prosument

Z ustawy znika zapis dot. taryf gwarantowanych, nadwyżka energii nie będzie możliwa do odkupienia. Prosumenci mają za to otrzymać tzw. opusty, czyli rozliczenie różnicy między ilością energii, którą wyprodukują (np. w panelu fotowoltaicznym), a tą, którą pobrali (w czasie, gdy nie świeci słońce i panel nie wytwarza prądu). Właściciele samowystarczalnych instalacji mogą poczuć się oszukani, bowiem ich instalacja jest zdolna do produkcji nawet podczas zachmurzonych dni. Rząd obiecał też dopłaty do instalacji oze, ale zapis ten nie znalazł się w ustawie. Rozszerzono definicje prosu enta, oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły.

Drewno energetyczne

Nowością jest wprowadzenie drewna energetycznego, które obok współpracy ma być spalane wraz z węglem. Instalacje takie będą nazwane instalacjami spalania wielopaliwowego. Z takim wnioskiem o wprowadzenie definicji drewna energetycznego wystąpiły Lasy Państwowe, teraz będą mogły wyprzedawać drewno na potrzeby energetyki, przez co zapełniły sobie źródło dochodu. Nowe tereny, o których LP nie pamiętają na nowo zaczną być dla nich przydatne aby sadzić ten surowiec, a kto wiem może to przyczyni się do wywłaszczeń. Kilka miesięcy wcześniej wprowadzono przecież nowelizację do ustawy o gospodarce gruntami, która wprowadza nowe zasady dot. wywłaszczenia.

Pojawia się opłata przejściowa

Początkowe wahania Komisji Europejskiej miały opóźnić bądź uniemożliwić wprowadzenie opłaty, gdyż spełniała przesłanki pomocy publicznej. Jednak przedstawiciele resortu energii tłumaczą, że podwyższenie opłaty przejściowej jest konieczne, ze względu na ponad miliardowe zadłużenie Zarządcy Rozliczeń. Wpływy z opłaty w mniej niż rok nie tylko załatają zadłużenie ale staną się stałymi dochodami dla KDT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s