oszczędzanie energii

Systemy solarne – jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

Wszystkie systemy słoneczne to seria małych fotowoltaicznych (PV) komórek, które wytwarzają energię elektryczną bezpośrednio z promieni słonecznych. Te komórki fotowoltaiczne są połączone i razem tworzą moduł lub panel. Kilka połączonych razem paneli tworzy układ słoneczny. To wszystko było już na tym blogu.

Wielkość panelu

Tablice mogą być małe od kilku paneli takie jakie są wykorzystywane do zasilania znaków ostrzegawczych sygnalizacji drogowej lub o wielkości dużej tablicy obejmującej nawet setki akrów. Systemy słoneczne można ogólnie podzielić na trzy kategorie i to właśnie na podstawie rozmiaru.

System dachowy

Tego typu system jest najczęściej traktowany jako system techniki mieszkalnej, chociaż systemy dachu może być również zainstalowany na komercyjnych obiektach przemysłowych, to jednak na mniejszą skalę i do celów czysto praktycznych. Wielkości mają znacznie, głownie na mniejszą pojemność do wytwarzania energii słonecznej.

  • Jak sama nazwa wskazuje, systemy dachu są zamontowane na dachu, może to być dom, handlowy /budynek przemysłowy, publiczny budynek, a nawet garaż.
  • Rzeczywista ilość wyprodukowanej energii zależy od lokalizacji. Typowe systemy dachu dostarczą tyle energii ile zależeć będzie od wielkości panelu, a najczęściej wybiera się te między 2 i 10 kilowatów (kW). Średnio 75 stóp kwadratowych powierzchni słonecznej pokrywa się po to by móc otrzymać jak najwięcej energii.  Panele to źródło prądu stałego. (DC) Moc w  okresach szczytowego poboru promieni słonecznych także zależy od wielkości.
  • Podczas zmiany cen, ceny mieszkań spadły, poza tymi, które posiadały systemu zdolności wytwarzania energii.
  • Własność systemów dachowych może być różna: System może być własnością należąca do właściciela budynku. Wynajęcie układ słonecznych, także jest częstym rozwiązaniem, wówczas koszty nakładów na remonty są po stronie właściciela a nie wynajmującego.
  • Energia wytwarzana przez układ słoneczny na dachu pomaga zrównoważyć zużycie energii w budynku. Podczas niektórych pór dnia lub miesiącach roku, może produkować więcej energii niż jest faktycznie używana w domu wówczas można nadwyżkę odprowadzić do sieci, pobierając opłatę za kilowatogodzinę.
  • Ilość paneli słonecznych zainstalowanych na budynku może być rozszerzona w czasie, w zależności od wielkości i konfiguracji budynku.

Jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie?

  • Systemy Utility może charakteryzować się pojemnością do 500 kW jak i setkami megawatów (MW).
  • W perspektywie 1-MW prądu przemiennego (AC), panel słoneczny może produkować wystarczająco dużo energii, aby zasilić około 200 domów. (W zależności od lokalizacji) i może obejmować 5-7 akrów. Z powodu zbyt małej ilość gruntów potrzebnych dla projektów często znajduje się w wiejskich, mniej zaludnionych obszarach.
  • Ze względu na ich wielkość, większość systemów solarnych jest zainstalowana w konfiguracji uziemienia z mocowaniem stałym i pewnym pochyleniem. To oznacza to, że płyta znajdują się na dachu jest nachylona w celu uzyskania maksymalnej ekspozycji na działanie promieni słonecznych.
  • Macierz słoneczny może być zainstalowany na terenach nieurodzajnych, które nie mogą być wykorzystywane dla celów rolniczych lub placów budowy, takich jak tereny poprzemysłowe, składowiska oraz obszary buforowe czy lotniska. Jedna, strona musi być stosunkowo płaska lub południowo-ukośna bez znacznego zacienienia roślinnością lub nie może być innych przeszkód.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s