Darmowy prąd

Energia wiatrowa w płomieniach

Dlaczego dochodzi do pożarów w turbinach wiatrowych, jak t się dzieje i co można zrobić, aby zapobiec lub zminimalizować takie zdarzenia?

Według artykułu opublikowanego w 2014 roku w czasopiśmie “Science – bezpieczeństwo pożarowe,” jednym z głównych wyzwań dla branży wiatrowej artykuł wskazuje, na najczęstsze przypadki samozapłonu. Zespół badawczy zajął się 117 przypadkami turbin, które w ciągu roku pochłoną ogień co ważniejsze zgłoszono tylko 11 przypadków.

Darmowa energia nie taka darmowa

“Turbiny wiatrowe są to opłacalne źródła energii odnawialnej, które pomagają zmniejszyć zużycie paliw kopalnych” – jednak przy porównaniu kosztów zakupu oraz kosztów naprawy, restrukturyzacji czy uzyskiwania atestów, darmowy prąd nie jest już taki darmowy. Jedyną zaletą jest jedynie spadek dwutlenku węgla. Co przy masowych pożarach może wyglądać całkiem inaczej.

Pożary są problemem dla przemysłu, a ich wpływ odbija się na produkcji energii, gospodarce i emisji gazów toksycznych. Problem ten stawia cień na obłoku zielonych sektor energetyczny. To jest bardzo poważny problem, ponieważ pożary turbin są znacznie poważniejsze gdyż nie wszystkie są zgłaszane.

Darmowa energia elektryczna
Darmowa energia elektryczna

Jest też problem dochodzenia awarii a poziom zagrożeń pożarowych będzie przybierał tendencję wzrostową co jest też zagrożeniem dla pracowników i ogółu społeczeństwa. Turbiny wiatrowe są przystosowane do standardów międzynarodowych w celu spełnienia standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa pożarowego. Systemy monitoringu ma zapewniać, że większość pożarów w turbinach może być szybko i skutecznie rozwiązany. W rzeczywistości pożary w turbinach wiatrowych są znacznie mniej powszechne niż pożarów, które występują w innych sektorach energetycznych np. takich jak sektor ropy naftowej i gazu, gdzie istnieją tysiące pożarów rocznie.

Koszty i niebezpieczeństwo

Pożary turbin są niebezpieczne, ale dlaczego? Przy awarii jednego silnika wiatr może roznieść płomienie z czego ucierpieć mogą nawet 3 lub 4 turbiny z sąsiedztwa. Jedna turbina to nawet strata dla portfela ponad 30 gigawatów mocy, a jeśli dojdzie to awarii wielu instalacji, problem może być poważniejszy. Na tyle, że instalacja, która zasilała pobliskie domy jest niezdatna do użytku, a mieszkańcy pozbawieni są prądu. Nie inaczej wygląda to kiedy instalacja przekazuje energię nie do mieszkańców a do operatora sieci, zniszczeniu mogą ulec mechanizmy, a co za tym idzie nastąpi przerwa w dostawie energii.

Problem ten w szacunkach wygląda, tak, że zapala się 1 instalacja na 7000 turbin jednego roku. Piorąc pod uwagę, że stare modele turbin, są bardziej narażone na działanie ognia, a także kraje, w których utrzymanie i bezpieczeństwo są mniej rygorystyczne, a awarie niezgłaszane, to szacunki te są nieadekwatne do problemu.

Największe ryzyko turbin wiatrowych to złamanie łopat, a nie ogień gdyż te zdarzenie nie są przedmiotem gwarancji ubezpieczyciela. Mimo to, skutki ekonomiczne spowodowane przez pożary należy rozpatrywać z uwzględnieniem kosztów turbiny a to około 2 miliony funtów, a to przy zdolności do generowania prądu, koszt rośnie o kolejne 500.000 funtów rocznie.

Więc co można zrobić, jak zadbać o bezpieczeństwo turbiny?

Głównym powodem, który może wywołać pożar w turbinie wiatrowej jest nie co innego jak sama turbina, ponieważ jest wykonana z materiałów bardzo łatwopalnych. Materiały te obejmują olej i tworzywa sztuczne, a te w połączeniu z iskrą dają jeden efekt – ogień.

Na przykład turbina wiatrowa 1.5MW  zawiera mnie więcej 400 litrów oleju, a to średni model maszyny w porównaniu do innych, większych turbin. Powłoka wykonana jest z tworzywa na bazie plastiku i włókien szklanych są to materiały łatwopalne.

Jeśli komponenty mechaniczne lub elektryczne zaczną się nagrzewać w wyniku nadmiernych obrotów śmigła, wysokie temperatury czy przedostanie się do wnętrza materiałów zapalających co może rozpocząć ogień, a ten z kolei może być przeniesiony przez wiatry. To co wywołało  pożar w turbinie jest niezwykle trudne do ustalenia ze względu na wysokość lokalizacji turbiny.

Przeciwwskazania, jak unikać samo zapłonu

Producenci turbin powinny ograniczyć do minimum wykorzystanie materiałów łatwopalnych i co automatycznie podnosi koszty zakupu instalacji. Dodatkowo na obudowie turbiny powinien znaleźć się systemowy czujniki dymu jak i instalacja odgromnikowa. Europejskie normy zapisane w dyrektywie  2006/42 / WE, która dotyczy wszystkich modeli turbin i zastrzega, fakt, że ​​muszą one być budowane w celu uniknięcia ryzyka pożaru jaki minimalizować wydalenie z maszyny gazów, cieczy, pyłów, oparów i  lub innych substancji produkowanych lub przez nią używanych.

Oprócz systemów bezpieczeństwa, takich jak czujnik dymu i ciepła mogą być realizowane inne środki bezpieczeństwa, takie jak wyłączenie turbiny lub zmniejszają je aktywność, gdy temperatura osiągnie pewną wartość zadaną, najlepiej aby byłoby to możliwe dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.

Energetyka wiatrowa jest świadoma zagrożeń, ale także ma wiele do stracenia w sytuacji, kiedy wzrosną wymagania, które mają na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia pożarów w turbinach wiatrowych., co spowoduje głównie wzrost kosztów utrzymania.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s