Wiedza o oze

TEST WIEDZY „Co warto wiedzieć o Odnawialnych Źródłach Energii?”

Czym jest OZE, dlaczego warto poświęcać tym zagadnieniom tyle uwagi?

1. Co oznacza skrót „OZE”?
Odnawialne źródła energii
Odnawialne zasoby elektryczne
Optymalne zapotrzebowanie energetyczne

2. Jakie są typy kolektorów słonecznych?
Rurkowe, walcowe.
Płaskie, wypukłe.
Płaskie, próżniowe z bezpośrednim przepływem czynnika, próżniowe typu gorąca rurka.

3. Elektrownie szczytowo-pompowe:
Wytwarzają energię.
Magazynują energię.
Przetwarzają energię.

4. Czym różni się energia geotermiczna od geotermalnej?
Nie różni się niczym.
Energia geotermiczna to mokra energia a geotermalna to sucha energia.
Źródłem, z którego pozyskujemy energię.

5. Jaką rolę spełnia sprężarka w pompie ciepła? Umożliwia realizację obiegu chłodniczego.
Spełnia analogiczną rolę jak sprężarka w hydroforze. Spręża powietrze do chłodzenia pompy ciepła.

6. W ogniwie fotowoltaicznym następuje:
Rozkład wody na wodór i tlen.
Wytworzenie prądu elektrycznego.
Podgrzewanie wody.

7. Co oznacza skrót „C.W.U.”?
Ciepła woda użytkowa.
Cieplne warunki użytkowe.
Centrum wysypisk i utylizacji.

8. Do energii pochodzącej z wody nie zaliczamy: Energii pływów.
Energii spadku wody.
Energii z jedzenia.

9. Jakie urządzenie ustawia gondolę turbiny wiatrowej w stronę wiejącego wiatru?
Wiatrowskaz.
Generator.
Serwomechanizm.

10. Co to są zrębki?
Odpady po pielęgnacji drzew.
Rozdrobnione pnie i gałęzie drzew.
Wióry zbierane podczas wyrębu drzew.

11. Pelet to:
Sprasowane twarde części roślin.
Pocięte w drobne walce rośliny energetyczne. Mieszanina kleju i trocin stosowana do rozpalania w kominku.

12. Jak przetwarza się mokrą biomasę?
Suszy się w piecach.
Wywozi się na pola jako nawóz.
Prasuje się i spala lub poddaje fermentacji i zgazowuje.

13. Dlaczego przy spalaniu biomasy nie uwzględniamy emisji dwutlenku węgla?
CO2 nie wytwarza się podczas spalania biomasy. Powstały przy spalaniu CO2 został wcześniej pochłonięty przez rośliny i jego wielkość w atmosferze nie zmieniła się.
Podczas spalania biomasy powstaje substancja wiążąca CO2.

14. Czy energia burz i huraganów jest zaliczana do OZE?
Tak, ale prawo nie zezwala na jej wykorzystanie.
Nie, ze względu na silny sprzeciw ekologów.
Nie, ponieważ brak technicznych możliwości jej przechwycenia.

15. Jakie rodzaje energii zalicza się do OZE?
Energia wody i wiatru.
Energia słońca i gazu ziemnego.
Energia pochodząca z biomasy i węgla brunatnego.

16. Energia odnawialna, to taka energia, której:
Źródła się odnawiają.
Źródła się nie wyczerpują.
Źródła się wyczerpują.

17. Naturalna energia zakumulowana w gruncie to energia:
Geologiczna.
Geotermalna.
Geotermiczna.

18. W celu oszczędzania energii elektrycznej: Wyłączaj nieużywane urządzenia z gniazdka.
Używaj tradycyjnych żarówek.
Włączaj pralkę gdy nie ma w niej dużo prania.

19. Aby zaoszczędzić energię cieplną:
Zasłoń grzejniki zasłoną.
Wietrz mieszkanie szybko i intensywnie.
Wietrz pokój przy odkręconym kaloryferze i lekko otwartych oknach.

20. Formą biomasy są:
Drewno, słoma i złoża paliw kopalnych.
Metan, dwutlenek węgla oraz etan.
Metan, alkohole i rośliny energetyczne.

21. Do energii z mórz i oceanów nie zaliczamy:
Energii pływów, fal i biomasy.
Energii wynikającej z różnic zasolenia i różnic temperatury wody.
Energii ze spadku wody.

22. Powoduje spiętrzenie wody na zbiornikach wodnych:
Zapora.
Zasuwa.
Turbina.

23. Generator nie służy do:
Generowania fal morskich.
Konwertowania energii mechanicznej na elektryczną. Przekształcania energii mechanicznej na elektryczną.

24. Biopaliwami są:
Biodiesel, bioetanol, biometan.
Biodiesel, bioetanol, gaz ziemny.
Biodiesel, bioetanol, gaz łupkowy.

25. Substancję, która zostaje przefermentowana w komorze fermentacyjnej podczas produkcji biogazu, można wykorzystać do:
Karmienia zwierząt.
Nie można jej już dalej wykorzystywać, trzeba jedynie utylizować na składowiskach.
Nawożenia pól uprawnych ekologicznym nawozem.

26. Jakie są typy kolektorów słonecznych?
Rurkowe, walcowe
Płaskie, wypukłe
Płaskie, próżniowe z bezpośrednim przepływem czynnika, próżniowe typu „heat pipe”

27. Energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną przetwarza:
Ogniwo fotowoltaiczne
Kolektor słoneczny
Układ generacyjny

28. Turbina powietrzna służy do:
Przetwarzania energii wiatrowej na elektryczną
Generowania siły wiatru
Produkcji wodoru

29. Kogeneracją nazywamy:
Wytwarzanie gazu
Wytwarzanie pary wodnej
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

30. Biomasa, jako paliwo, wykorzystywana jest głównie do:
Spalania, współspalania i zgazowywania?
Składowania?
Kompostowania?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s