Instalacja fotowoltaiczna

Czym zajmuje się fotowoltaika, otóż jest to dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego po to aby wytworzyć energię elektryczną. Wszystko to dziej się przy wykorzystani zjawiska (efektu) fotowoltaicznego.

Zawiłe prawda, czym więc jest ten efekt fotowoltaiczny. Pod tym pojęciem rozumiemy  proces, który zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych i polega na uwalnianiu elektronów walencyjnych z wiązań atomowych w materiałach półprzewodnikowych. Te oswobodzone elektrony pozostają wewnątrz materiału by móc się w nim swobodnie poruszać. Uwolniony elektron pozostawił miejsce, aby mógł je zająć elektron z wiązania sąsiedniego. Takie ruch elektronów i miejsc po elektronach w materiale półprzewodnikowym powoduje przewodzenie prądu.

Instalacja fotowoltaiczna musi składać się z kilku niezbędnych elementów aby móc spełniać swoje podstawowe zadanie. Pomaga w tym moduł fotowoltaiczny czyli urządzenie, którego zadaniem jest przemiana światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. W jej wnętrzu znajduje się inwerter, nazywany innej przetwornicą czy falownikiem. Jest to niezbędny element budowy instalacji fotowoltaicznej, urządzenie służące do zamiany prądu stałego na prąd zmienny.

Tyle teorii teraz, coś praktycznego czyli przemiana prądu na żywo.

Cena instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,0 kW

Moduły     PV     6 600 zł

Inwerter     4 500 zł

 System  mocowania     1 645 zł

 Zabezpieczenia  przewody         1 500 zł

 Montaż  i konfiguracja     3 000 zł

 Cena  całościowa   17 245 zł

 Cena za 1kW         8 623 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5 kW

Elementy instalacji

Moduły    PV   11 550 zł

Inwerter     5 200 zł

System mocowania         1 715 zł

Zabezpieczenia  przewody    2 100 zł

Montaż i konfiguracja        3 750 zł

Całkowity koszty inwestycji         24 315 zł

Cena za 1kW          6 947 zł

Im wyższa moc  instaluj tym wyższe są koszty całkowite, za instalację o mocy 40 kW zapłacimy nawet 240 tysięcy. Jest to jednak sposób by oszczędzać energię elektryczną w firmie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s