Nowe oblicza energetyki słonecznej

Nowe oblicza energetyki słonecznej

Odnawialne źródła energii mają w przyszłości być głównym źródłem energii elektrycznej, a nie tak jak do tej pory stanowić alternatywę w jej pozyskiwaniu. Rynek pozyskiwania energii elektrycznej stale się rozrasta, toteż pojawiają się nowe technologie w tej dziedzinie.

Nowe technologie

Dziś wszystkiemu możemy nadać miano nowych technologii, rynek energetycy tak długo opanowany był stagnacją, że każda nowa czy ulepszona myśl inżynieryjna w tym zakresie zyskuje miano nowoczesnej technologii. Energia słoneczna chociaż uważana za bardzo efektywną trafia do powierzchni Ziemi tylko w 50 proc. Otóż 30 proc. mocy odbijane jest w stronę kosmosu, a 20 proc. pochłania atmosfera.

Różne substancje grzejne

Wieże heliocentryczne są, które zakończone są pochylonymi lustrami. To one skupiają promienie słoneczne, przez co podgrzewają zgromadzony w zbiorniku roztwór, który omówię później. System automatyki pozwala obracać moduły z lustrami zgodnie z położeniem Słońca.

Roztwór, którym może być sól potasu, sod albo piasek (mało efektywny) umieszczony w zbiorniku wędruje do górnych partii wierzy tak by były ogrzewane przez  promienie słoneczne. Gdy roztwór osiągnie temperaturę 550 stopni C. transportowany jest zbiornika, nazywanego magazynem ciepła. Czynnik cieplny (roztwór) może być przechowywany aż do czasu, kiedy energia w nim zgromadzona ma zostać przekształcona w energię elektryczną zamkniętą w bateriach. Gorące sole czy oleje można wykorzystać do ogrzania wody, by następnie wytworzyć energię kinetyczną z poruszających się łopat przenieść ją do generatora.

Heliocentryka w energii?

Elektrownie heliocentryczne zasilają farmę Gemosolar, jej moc to 19,9 MW. Ponad 2650 heliostatów, które zajmują ponad 210 hektarów, zlokalizowane są w Andaluzji. Produkowana przez nie energia zasila 27 500 gospodarstw, co przyczynia się do obniżenia emisji CO2 nawet o 30 tys ton rocznie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s