4 mity o energii odnawianej

W ostatnich latach kwestie  kosztów energii wiatrowej i słonecznej były przedmiotem wielu publikacji. Dzisiejsze technologie odnawialne są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla coraz to większej liczby krajów i regionów, i zwykle są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w poszukiwaniu nowych mocy energetycznych jakie można podłączyć do sieci.

Energia odnawialna też się kończy?

Technologii energii odnawialnej są gotowe do pracy, i działają niezawodnie na ternach niemal każdego krajach na całym świecie. Zmienność klimatyczna zużyciu źródeł odnawialnych. Niestety, można mówić o awaryjności elektrowni wiatrowych, czy zużyciu systemów fotowoltaicznych.

 Odnawialne źródła nie zapewniają energii przez 24/7

Energia pochodząca ze źródeł odnawialnych może zaspokoić wszystkie nasze potrzeby energetyczne i to w bezpieczny i niezawodny sposób. Gdy technologie pozyskiwania są małe, może nie dojść do równoważenia podaży i popytu. Problem tego, że energii  słonecznej nie da się generować w nocy czy pochmurne dni przestał istnieć. Obecne systemy fotowoltaiczne czy panele PV generują z toczenia energię cieplną. Oczywiście, w skali globalnej obecne instalacje nie są w stanie zapewnić zapotrzebowania krajowego czy światowego. Najważniejsze jest, aby mieszanka źródeł energii słonecznej i wiatrowej, biogazu, biomasy i  energii geotermalnych stanowiła większą część niż obecnie.

Źródła systemów smart nie są dostosowane do przyjęcia energii odnawialnej

Siecią elektryczną możemy nazwać system, który łączy elektrownię i konsumenta, cały system obsługiwany jest przez dystrybutorów, zwanych Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Na mocy ustawy o oze, producenci energii muszą zostać przyłączeniu do swojego regionalnego dystrybutora. Obecny system wymaga wielu modernizacji, nie był gruntownie naprawiany, ale jest gotowy na transport energii pochodzącej z oze. System smart, w Polsce zaczyna rozwijać się od wdrażania liczników, na remont sieci przyjdzie nam poczekać. W niektórych państwach pod pojęciem smart rozumie się inteligentną sieci systemową, di której można podłączyć (i przełączać) niezliczoną ilość źródeł energii (energia słoneczna, wiatr, itp),  i to w wielu różnych miejscach, aby zapewnić stały dopływ energii elektrycznej do użytkowników.

OZE jest złem dla środowiska

Dywersyfikacja źródeł, do której zmierzamy  ma pomóc wyeliminować niebezpieczne dla nas i środowiska związki jakie powstają przy produkcji energii w sposób konwencjonalny.  Systemy pozyskiwania czystej energii muszą borykać się z zarzutami tego typu, że farmy wiatrowe zabijają ptaki i nietoperze. Prawidłowe działania mające na celu unikać takich przypadków to ocena skutków dla środowiska, która jest prowadzona przed rozpoczęciem budowy, ewentualne przesiedlenia, które wiadomo, że nie pozwolą na całkowite uniknięcie tego typu wypadków. Więcej ptactwa ginie przy zderzenia z samolotami niż śmigłami wiatraków. Kolejnymi  zarzutami jest hałas. Badania wykazały, że skargi  dot. hałasu nie są bezpodstawne. W większości przypadków stwierdzono, że ludzie rzeczywiście  odczuwają większy dyskomfort  i to nie tylko do z powodów estetycznych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s