Biogazownie – czy mają szanse w Polsce?

Ze względu na różnorodność korzyści ekonomicznych i ekologicznych wielu rolników przekonuje się do biogazownii jako kolejnego źródło dochodu. Wykorzystanie odnawialnych surowców i innych produktów rolnych przyczynia się do tworzenia wartości na obszarach wiejskich. Skuteczny recykling gospodarki jest wynikiem – wykorzystania jako nawóz pozostałości fermentacyjnych.

Perspektywa długoterminowa

Wielu rolników wykorzystuje produkcję biogazu jako drugi filar gospodarczy, zapewniając w ten sposób, rozwój gospodarstwa. Ponieważ energia wytwarzana z biogazu nie podlega wahaniom cen, stanowi niezawodne źródło dochodów.

Rolnicy mogą dodatkowo zaoszczędzić unikając długoterminowych kosztów energii, kiedy wykorzystują przetwarzanie odchodów do ogrzewania budynków lub stajnii. Ciepło spalin można również sprzedawać za pośrednictwem lokalnych sieci ciepłowniczych do nabywców zewnętrznych w celu dalszego zwiększenia zysków, tak samo jest z nadwyżką produkowanej energii elektrycznej. Oczywiście rolników także obowiązują ustalone ceny energii, ogłoszone wraz z ustawą o OZE.

Wyższa wartość dodana

Zdecentralizowana produkcja biogazu za pomocą niezależnych zasobów wzmacnia tworzenia wartości na obszarach wiejskich. Korzystanie z zasobów odnawialnych skutecznie zmniejsza zależność od importu energii zagranicznych, tak, że przychody pozostają w danym regionie. Coraz więcej miejscowości inwestując w biogazownie pokazują nam, jak biogaz może być używany, aby uzyskać jak najwięcej dla lokalnego środowiska. Wspieranie rozwój obszarów wiejskich i tworzenie, które stanowią istotny wkład w ochronę środowiska, jest dotowane przez Unię Europejską. Głównym beneficjentem pomocy pozostają gminy i małe miasta na obszarach, których znajdują się gospodarstwa rolne.

schemat biogazowni

Maksymalna wydajność

Żadne inne wykorzystanie fekalji nie jest tak skuteczne jak biogazu w elektrociepłowni. Ponieważ można jednocześnie generować energię i ciepło (stąd biogazownie zwane są  “kogeneracją”). Sprawność elektrociepłowni jest znacznie wyższa niż w konwencjonalnych elektrowniach na dużą skalę, które tylko generują energię elektryczną. Instalacje ko generacyjne posiadają 80 a 90 procent konwersji energii wytwarzanej z biogazu. Dla porównania: średnia sprawność elektrowni węglowych elektrowni na całym świecie to 31 procent.

Wysoka elastyczność

Biogaz może być wytwarzany z różnych źródeł odnawialnych. Zamiast być przywiązany do pewnego typu uprawy, rolnicy mogą przystosować się do różnych warunków. Polega to na uprawie, całych roślin na kiszonkę by dostarczyć najwyższej wydajności. Polska to w większości tereny uprawne, optymalnym działaniem było by stosowanie płodozmianów. Jednego roku sadzić rośny na pewnej części terenów uprawy żywnościowe, a na drugiej wysoko wydajne substraty biogazownicze. W następnym roku podobnie zmieniając tereny upraw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s