Sami sobie szkodzimy – efekt cieplarniany

Naukowcy z National Research Council wraz z kolegami z Uniwersytetu w Pizie wykazali, że stężenie CO2 jest w niektórych rejonach tak wysokie, że grozi naszemu zdrowiu. Badanie zostało właśnie opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie “Geology”.

Czy bać się efektu cieplarnianego?

Efekt cieplarniany wynikający z widocznego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze będzie wydłużeniem procesów, które rozpoczęły się około 11700 lat temu. Efekty klimatyczne i wzrost CO2, który jest już stosunkowo wysoki dzięki nadejściu rewolucji przemysłowej, to nie jedynie zagrożenia.  Jak widać badania opublikowane w czasopiśmie “Geology”

Analiza osadów zgromadzonych na dnie starożytnego jeziora, które kiedyś widoczne na płaskowyżu  Salmona w Abruzji, pozwoliło naukowcom zidentyfikować okres podobny do obecnego holocenu, oznaczone nazwą “Marine Isotope Stage 19c (MIS 19c) “. W tym okresie rozpoczęło się obliczać ile w ciągu 790000 lat  zaobserwowano konfiguracji orbity Ziemskiej, a tym samym ilość energii słonecznej, która ogrzewa naszą planetę. Szczegółowe badania z kilku poziomów pyłu wulkanicznego znalezionych w okolicy, przeprowadzonych w specjalistycznych ośrodkach we Francji  i Californii(Berkeley geochronologii Center), doprowadziła po raz pierwszy do odkrycia, że zmiany klimatyczne obecne są już od starożytności, a nawet wielu epok przed pojawieniem się człowieka.

Zakładając pełną analogię między dwoma interglacjalnymi fazami, MIS 19c i holocenu”, mówi Biagio obecny okres ocieplenia powinny być stosunkowo blisko jej końcem będzie początek nowej epoki – i będzie do kolejna epoka lodowcową.

Co to jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany jest to naturalne zjawisko, które polega na ogrzewaniu planety do efektu ekranowania przez niektóre gazy obecne w atmosferze, tak zwane gazy cieplarniane. Gazy te działają jak prawdziwa szklarnia, powstrzymując część promieniowania słonecznego, wprowadzona do atmosfery odbijają się od powierzchni Ziemi, aby powrócić w przestrzeni. I to jest efekt bardzo przydatny do ziemi, ponieważ pozwala zachować ciepło potrzebne do opracowania form życia. Bez tego, średnia temperatura planety będzie wynosi 19 ° C poniżej zera.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, jednak efekt cieplarniany znacznie nasilił się w związku z działalnością człowieka, generując ogromne ilości dodatkowych gazów cieplarnianych, spowodowaliśmy gwałtowny wzrost średniej temperatury globu.
Wykorzystanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, gazu i oleju w działalności przemysłowej i wycinanie lasów spowodowało prawdziwy wzrost emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan, podtlenek azotu i dwutlenku węgla (CO 2 ). W szczególności ten ostatni jest wytwarzany we wszystkich zjawiskach spalania w działalności człowieka i jest głównym sprawcą tak zwanej nowej epoki jaką jest “globalne ocieplenie”. Wystarczy wspomnieć, że na początku XX wieku stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, to 290 ppm (części na milion), obecnie przekracza 380 ppm. Szacuje się, że w ciągu następnych 35 lat średnia temperatura Ziemi wzrośnie o więcej niż dwa stopnie w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Zmiany, które mogą spowodować ogromne problemy. Do najgroźniejszych zalicza się rozszerzenie stref suchych tzw. pustynnienie, wzrost poziomu morza na skutek topnienia lodowców i zmian klimatycznych  na wielką skalę.

W przypadku braku skutecznych środków, z uwzględnieniem możliwych prognozy na najbliższe dziesięciolecia, wydaje się nieuniknione, że:

  • Sztormy i powodzie będą coraz częstsze wraz ze wzrostem intensywności na obszarach przybrzeżnych na świecie, powodując przemieszczenie milionów ludzi.
  • Globalne ocieplenie zmieni obszarów leśnych i terenów podmokłych, powodując obrażenia, czasem nieodwracalne zmiany dla całego ekosystemu.
  • Globalne ocieplenie spowoduje wzrost poziomu mórz, co zagrozi populacji, infiltracja wody morskiej w nadmorskich ze względu na wzrost poziomu morza zmniejszy jakość i dostępność świeżej wody i wody pitnej.
  • To jak warunki pogodowe zmieniły się, może prowadzić do nowych form choroby i przyspieszyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak malaria i żółta febra; z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych czy szybszej adaptacji do zaistniałych warunków przez owady niż przez ludzi.
  • Wiele obszarów naszej planety stanie się niegościnne i bezproduktywne z powodu niezrównoważonych praktyk rolnych i stopniowego powiększania się pustyni.

2 thoughts on “Sami sobie szkodzimy – efekt cieplarniany”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s