Energia solarna

Dla pozyskania energii słonecznej potrzeba promieniowania emitowanego przez słońce w postaci fal elektromagnetycznych , widocznej dla naszych oczu – tę część  nazywamy światłem, potrzebna jest też energia z promieniowania ultrafioletowego i promieniowania podczerwieni.

Energia solarna

Odnawialne źródło energii  w postaci promieni słonecznych  ma wielką zaletę,  jest dostępne praktycznie w nieograniczonym zakresie i nie zanieczyszcza środowiska. Zastosowanie tego źródła, ma jednak pewne wady. Jednym z nich jest jego  zanik, z powodu przemienności dnia i nocy, zmiany pór roku i zmianą warunków pogodowych, który zobowiązuje do wykorzystania systemów magazynowania energii lub integrację z urządzeniami, które wykorzystują inne źródła energii.  Innym problemem jest mała gęstość energii, która sprawia, że konieczne jest użycie dużych powierzchni zbierania z wysokimi kosztami instalacji.

Obecnie istnieją dwa sposoby, aby wykorzystać energię. Po pierwsze, dobrze znane wszystkim wykorzystuje efektu cieplnego promieniowania słonecznego, które polega na ogrzewaniu i odbieraniu energii przez specjalne panele. Drugie zastosowanie to pogrzanie wody lub gorącego powietrza tak by otrzymać ciepło wykorzystane do  różnych zastosowań cywilnych (ogrzewania domów, produkcji ciepłej wody), rolnicze (ogrzewanie szklarni i stajni, suszenie paszy) czy zasila inne pomocne w przemyśle systemy.

Technologie pozyskania

Technologia ta jest dość powszechna dziś, z powodu prostej aplikacji i wygodna ekonomicznie. W drugiej metodzie wykorzystanie efektu elektromagnetycznego promieniowania słonecznego do konwersji, za pomocą odpowiednich urządzeń, energię promieniowania słonecznego przekształca się na energię elektryczną (konwersji fotowoltaicznej). Konwersja fotowoltaiczna wykorzystuje zdolność niektórych elementów (na przykład krzemu) bezpośrednio przekształcenia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Pierwsze tego typu eksperymenty zostały wykorzystane na  przykładzie sztucznych satelitów, a następnie ich stosowanie zostało przedłużone do sektora telekomunikacyjnego na przykład moc sygnału telefonu z  miejscu  gdzie nie ma zasięgu. Dziś energia solarna zaczyna mieć zastosowanie w niemal wszędzie, rozproszone domy, lodówki, pompy wodne.

Koszt technologii słonecznej jest nadal dość wysoki  i daje efekty o tylko wtedy, gdy dostępne są wygodne warunki środowiskowe , nie bez znaczenia jest też podłączenie instalacji do krajowych sieci dystrybucyjnych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s